کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی بر زنان در ایران

به این کارزار بپیوندید

برای حمایت از کارزار، ارسال هر گونه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی با کارزار در تماس باشید

فراخوان به عمل متحد

اگر می‌خواهید کلیه‌ی قوانین نابرابر و مجازات‌های اسلامی علیه زنان را در عمل لغو کنیم!

         

 

  

پیامهای دریافتی

فعالیت‌ها و مبارزات