کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی بر زنان در ایران

به این کارزار بپیوندید

برای حمایت از کارزار، ارسال هر گونه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی با کارزار در تماس باشید

فراخوان به عمل متحد

اگر می‌خواهید کلیه‌ی قوانین نابرابر و مجازات‌های اسلامی علیه زنان را در عمل لغو کنیم!

اطلاعات راهپیمایی سه روزه کارزار زنان

آخرین اطلاعات مسیر راهپیمایی

مصالح مبارزاتی

مصالح مبارزاتی برای راهپیمایی سه روزه کارزار زنان

فعالیت‌ها و مبارزات