چهل سال مبارزه! تولد یک کارزار! دستانت را به ما بده تا توانمندتر شویم

هشت مارس «روز جهانی زن» در راه است و ما در تکاپو و تلاش، چشم‌انتظار مبارزات زنان در تمام جهان نشسته‌ایم تا شانه‌به‌شانه هم داده و خشم‌مان را فریاد کنیم؛ و در کنار بی‌شمار زنانِ تحت ستم در جهان خیابان‌ها را دوباره تسخیر کنیم.

امسال در شرایطی به پیشواز هشت مارس می‌رویم که شاهد گسترده‌ترین صف‌آرایی زنان در طول تاریخ بوده‌ایم. شکوه حضور پرقدرت میلیون‌ها زن – و مردانی که از ستمگری بر زنان در رنج‌اند- در خیابان‌های سراسر جهان انرژی و امید را به صفوف جنبش جهانی زنان بازگرداند؛ و پیام قاطع، روشن و غیرقابل‌انکاری به سیستم سرمایه‌داری مردسالار حاکم بر جهان و دولت زن‌ستیز و فاشیستی ترامپ در آمریکا داد: «زنان در صف مقدم مبارزه با فاشیسم و واپس‌گرایی ایستاده‌اند و برای احقاق حقوق خودشان و سایر فرودستان مبارزه خواهند کرد!»

امسال در شرایطی به پیشواز هشت مارس می‌رویم که ستم بر زن به لحاظ کمی و کیفی گسترش بی‌سابقه‌ای یافته است. در هیچ مقطعی از تاریخ، زنان در این ابعاد وسیع و به شکل جهانی مورد انواع خشونت جنسیتی هر دم فزاینده قرار نگرفته‌اند. در هیچ مقطعی از تاریخ زنان این‌چنین گسترده در چرخه‌ی روابط تولیدی و اجتماعی وارد نشده و این‌چنین هولناک مورد خشونت و سرکوب و تحقیر قرار نگرفته‌اند.

امسال در شرایطی به پیشواز هشت مارس می‌رویم که هم حقوقی نسبی‌ای که زنان در کشورهای «پیشرفته‌ی سرمایه‌داری» با مبارزه و با چنگ و دندان به دست آورده بودند با ادامه‌ی بحران جهانی سرمایه‌داری و تشدید روابط مردسالارانه‌ی این نظام طبقاتی درخطر قرارگرفته است؛ و هم در کشورهایی که بی‌حقوقی و ستم بر زن در آن قانونی، شرعی و یا عرفی است، زنان شاهد یورش جدی به باقی‌مانده‌ی روزنه‌های آزادی‌شان هستند.

امسال در شرایطی به پیشواز هشت مارس می‌رویم که گسترش جهانی‌سازی و بحران سرمایه‌داری باعث شده تا زنان بیش‌ازپیش در حلقه‌ی تنگ دو قطب واپس‌گرای مردسالار یعنی سرمایه‌داری امپریالیستی و بنیادگرایان مذهبی نابود گردند.

امسال در شرایطی به پیشواز هشت مارس می‌رویم که از برشمردن و تکرار این لیست بی‌پایانِ روزانه‌ خسته شده‌ایم: تجاوز، تجاوز گروهی، تجاوز «محارم»، تجاوز در میدان‌های جنگ، تجاوز در زندان، همسر آزاری، همسر کشی، دخترکشی، تهدید به قتل، اسیدپاشی، سنگسار، کتک، ناقص‌سازی جنسی، باکره‌گی و دوختن پرده بکارت، قتل ناموسی، پاره‌گی واژن، آزارهای خیابانی، ساعات ناامن، مکان‌های ناامن، داد و ستد بدن زن، تن‌فروشی، آزار جنسی در محل کار، بدنام کردن، تخریب اینترنتی، برقع، پورنوگرافی، حجاب اجباری، ناموس، شرم و حیا، تبعیض جنسیتی و …

امسال در شرایطی به پیشواز هشت مارس می‌رویم که هیچ راهی جز مبارزه برای پایان دادن به چرخه‌ی بی‌پایان خشونت خانگی، اجتماعی و دولتی نداریم. دیگر سکوت نمی‌کنیم! دیگر آمار نمی‌دهیم! دیگر بیانیه صادر نمی‌کنیم! دیگر منتظر نمی‌مانیم! وقت عمل و شورش است! وقت اتحاد و مبارزه‌ی جسورانه!

امسال در شرایطی به پیشواز هشت مارس می‌رویم که موج مبارزات ضد عروج فاشیسم، نه‌تنها در آمریکا بلکه در بسیاری از کشورها زنان را به‌صف مقدم مبارزه کشانده است؛ و مبارزات زنان و سایر جنبش‌های اجتماعی پیشرو علیه رژیم واپس‌گرای جمهوری اسلامی را به مبارزه علیه عروج فاشیسم و واپس‌گرایی در تمام جهان پیوند داده است.

به همین دلیل امسال اعلام می‌کنیم در شرایطی به پیشواز هشت مارس می‌رویم که تولد «کارزار مبارزه با خشونت خانگی، اجتماعی و دولتی بر زنان» فرصت جدیدی در مقابل جنبش زنان ایران و جهان قرار داده است؛ فرصتی برای پیوستن به یک مبارزه‌ی متحد، پرشور و جسورانه‌‌ی جهانی. هر زنی که از خشونت بر زنان در رنج است می‌تواند به جویبارهای این مبارزات بپیوندد تا تبدیل به رودی خروشان در جهت مبارزه برای سرنگونیِ انقلابی رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی شویم.

به همین دلیل امسال اعلام می‌کنیم که ما متحد، مصمم و معترض به این کارزار می‌پیوندیم تا نقطه‌ی آغازی باشد برای یک سازمان‌دهی هدفمند و گسترده به‌سوی برپایی مبارزه‌ای سراسری در چهلمین سالگرد «تظاهرات پنج روزه‌ی زنان ایران ضد حجاب اجباری» یعنی هشت مارس ۱۳۹۷ – به مناسبت چهل سال مبارزه‌ی بی‌وقفه و توفنده‌ی زنان علیه یکی از واپس‌گراترین و زن‌ستیزترین رژیم‌های حاضر در جهان – به همین دلیل ما فعالین کارزار از همین امروز چهل مبارزه‌ی متحد را در سراسر جهان به‌پیش خواهیم برد تا هشت مارس ۱۳۹۷ گسترده‌تر، آماده‌تر و قدرتمندتر از همیشه به صحنه بیاییم.

برخیز! باید از پستوها و سایه‌ها خارج شویم! باید تمام‌قد بایستیم!
برخیز! سکوت را بشکن! فریاد بزن! طنین صدایت قدرت نهفته در خشم ماست!
برخیز! دستانت را به ما بده تا توانمندتر شویم!
برخیز! به‌صف مبارزه بپیوند با هر ابتکاری که می‌توانی ما را تنها نگذار! کسانی که ناگفته‌های تو را می‌فهمند!
برخیز! باهم می‌توانیم زنجیرهای خشونت علیه زنان را چنان پاره کنیم که هیچ‌کسی دیگر جرأت دوباره بافتن آن را نداشته باشد!
کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران – ۸ مارس ۲۰۱۷

karzar.zanan.2016@gmail.com
www.kaarzaar.com
www.facebook.com/kaarzaar
https://twitter.com/kaarzaar
https://t.me/kaarzaar