گزارش تظاهرات اعتراضی به مناسبت روز جهانی زن – هلند

روز چهارشبنه ۸ مارس ۲۰۱۷ کمیته برگزارکننده هشت مارس آمستردام متشکل از تشکلات گوناگون زنان به مناسبت روز جهانی زن آکسیون خیابانی در میدان دام شهر آمستردام هلند برگزار کردند. سازمان زنان هشت مارس ( ایران- افغانستان) واحد هلند یکی از برگزارکنندگان کمیته امسال همراه با فعالین کارزار «مبارزه با خشونت خانگی، دولتی و اجتماعی در ایران» در این آکسیون شرکت کردند.مراسم از ساعت ۶ بعدازظهر در میدان دام آمستردام آغاز شد. زنان از تشکلات گوناگون بنرها و عکسهای مبارزاتی زنان به همراه داشتند و با حضور بیشتر جمعیت، از طرف کمیته برگزار کننده ابتدا پیام کوتاهی در راستای اهمیت تاریخی روز جهانی زن، شرایط و موقعیت سیاسی و اجتماعی زنان در کشورهای گوناگون؛ سیاست های ضد انسانی دولت هلند نسبت به شرایط سخت تر شدن خدمات اجتماعی و درمانی؛ پناهندگی و زندگی در این کشور اشاره کرد. بعد از خواندن پیام، گروه هنری «فردای سرخ» در اعتراض به سیاستهای غلط دولت هلند سرود خواندند. بعد از اتمام پیام ها و سرود جمعیت به سمت سالن برنامه شروع به راهپیمایی کردند. بنرها و عکسهای زنان، مشعل و دادن شعار؛ توجه عابرین را به سمت ما جلب میکرد تعدادی از عابرین به ما می پیوستند و تعدادی با علامت دست و سوت و بوق زدن ما را حمایت می کردند.

هر گروهی اعلامیه های خود را پخش می کرد، امسال علاوه بر بنر و عکس های مبارزاتی زنان ایران از طرف سازمان زنان هشت مارس، بنر کارزار ضد خشونت علیه زنان در ایران را بهمراه داشتم که مورد استقبال زیادی قرار گرفت. همچنین علاوه بر اعلامیه های مختلف سازمان زنان هشت مارس، فراخوان اولیه و بیانیه کارزار ضد خشونت  به مناسبت ۸ مارس به زبان هلند و انگلیسی در بین شرکت کنندگان و علاقه مندان پخش گردید که بسیاری با علاقه خواهان گرفتن بیاینه ها بودند و با خواندن تیتر آن «دو مبارزه، یک هدف: انقلاب»؛ بیشتر تمایل به گرفتن آن را داشتند. همچنین بیانیه های کارزار «کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران» و «چهل سال مبارزه! تولد یک کارزار» پخش گردید. برخی از زنان تمایل به حمایت و ارسال نام های خود به ایمیل کارزار شدند.

بعد از راهپیمایی با استراحت کوتاهی برای خوردن غذا و نوشیدنی در رستوران محل تجمع، برنامه با خوش آمدگویی به حضار از طرف کمیته برگزارکننده آغاز شد. بعد گروه موزیک جوانان بطور زنده برنامه اجرا کردند. با حضور بیشتر جمعیت به سالن امسال به مناسبت صدمین سالگرد پیروزی انقلاب اکتبر و گرامی داشت مبارزات جنبش کمونیستی؛ تاریخچه کوتاهی از چگونگی به وجود آمدند و به رسمیت شناختند روز ۸ مارس به عنوان روز جهانی زن همراه با پخش تصاویری از انقلاب اکتبر ارائه شد.  بعد از آن بار دیگر در اعتراض به سیاست های غلط و راست دولت هلند گروه فردای سرخ چند سرود اجرا کردند. سپس در رابطه با مبارزات زنان پایه و حمایت از این حرکت و چگونی پیشبرد مبارزات پیرامون آن و همچنین مبارزه برای آزادی یکی از فعالین این جنبش که دستگیر و در زندان بسر می برد ارائه شد. در پایان یکی از فعالین زن هلندی از هواداران سازمان زنان هشت مارس و از امضاء کنندگان کارزار ضد خشونت…؛ ضمن گرامی داشت روز جهانی  زن؛ بخشی از اعلامیه مرکزی سازمان زنان هشت مارس و بیانیه کارزار ضد خشونت؛ به معروفی و اهمیت حمایت از کارزار ضد خشونت پرداخت. او در وقت بسیار کوتاهی به این نکته که زنان در مقابل دو قطب ارتجاعی امپریالیستی و بنیادگرایی مذهبی ایستاده اند اشاره و تاکید کرد. این بیانیه کوتاه با نام کمپین مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران ارائه شد. فراخوان اولیه کارزار ضد خشونت برای حمایت در بین شرکت کنندگان پخش گردید امسال به دلیل محدویت جا.در سالن بر روی میزی لوازم دستی که توسط زنان زندانی در ترکیه تهیه می شد به فروش می رسید و عکسهای مبارزاتی کارزار زنان از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ و عکس های مبارزات زنان ایران همراه با اعلامیه و نشریات سازمان زنان هشت مارس و کارزار ضد خشونت به زبان فارسی انگلیسی و هلندی گذاشته شده بود.

در ادامه بخش برنامه هنری یک زن سورینامی نمایشی در رابطه با بدن من حق من است احرا کرد که او با اشاره به اندام های تنش نشان می داد که این من هستم و این منم که باید برای بدن خودم تصمیم بگیریم. در پایان مراسم با پخش موزیک های شاد بطور زنده و رقص به پایان رسید.

سازمان زنان هشت مارس( ایران- افغانستان)- هلند
فعالین کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی علیه زنان
مارس ۲۰۱۷