گزارش تظاهرات اعتراضی به مناسبت روز جهانی زن- مارس ۲۰۱۷ – آلمان/رُستوک

روز ۸ مارس پرسش و پاسخ رادیو محلی Lohro با گروه زنان انترناسیول که سه سال پیش در رستوک پایه گذاری شده، در مورد وضعیت زنان و حقوق آنها در ایران و افغانستان، در راه پناهجویی و زندگی در رستوک، انجام و پخش شد.روز ۱۱ مارس نیز در شهر Rostock، با برنامه ریزی و همراهی کمیته دانشجویی ASTAT Rostock تظاهراتی در هوای آفتابی و سرد و بهاری برگزار شد. بدین شکل که در ۶ میدان مرکزی شهرسخنرانی های مختلفی به زبان عربی فارسی و آلمانی و انگلیسی شد. معرفی مختصری از سازمان زنان ۸ مارس شد و بیانیه کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی علیه زنان به زبان آلمانی و مقاله «بعد از ۱۵ سال اشغال افغانستان» نوشته ن.پیمان به فارسی و سخنانی از یک زن افغان علیه دیپورت پناه جویان به افغانستان، در مقابل اداره مهاجرت و پناهندگی ارائه شد.

دوستان دانشجو با پلاکاردهایی با مضمون «علیه سکسیسم، راسیسم و فاشیسم در آلمان و تمام جهان» نیز به سخنرانی پرداختند. سپس برنامه ای توسط بنیاد رزا لوکزامبورگ با دعوت محققی که زنی کورد از شورای زنان کورد هامبورگ بود، با عنوان «روژآوا» در خانه ادبیات پتروایس هاوس به معرفی وضعیت روژآوا و مبارزات زنان در کردستان سوریه پرداخت که خیلی پربار بود.

البته در تمام ماه مارس در دانشگاه و دیگر بنیادها گردهمایی هایی با موضوعات متفاوت در مورد جنبش زنان و مبارزه برای رهایی و برابری برگزار می شود. نسبت به سال گذشته هم از نظر کیفی و هم کمی خیلی عالی و انعکاس آن در شهر خیلی چشمگیر بود.

فعالین کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی علیه زنان
مارس ۲۰۱۷