Samen vechten tegen geweld tegen vrouwen

Wij vrouwen hebben allemaal de wonden van geweld ervaren: Thuis, op school en in de samenleving, vanaf het moment dat we zijn geboren kennen we onszelf als het tweede geslacht. Omdat we vrouw zijn, is geweld automatisch ons leven binnengekomen–dagelijks geweld lijkt vanzelfsprekend, altijd gerechtvaardigd door culturele, traditionele, psychologische, biologische, juridische of religieuze motieven. Zelfs wij vrouwen zelf, die altijd het doelwit van geweld zijn geweest, zijn eraan gewend geraakt. Geweld is niet alleen een daad die schadelijk is voor ons lichaam en ons leven in gevaar brengt.

We hebben het niet alleen over verkrachting, mishandeling, de verkoop van kinderen als bruid of genitale verminking van vrouwen. Geweld kan niet worden gereduceerd tot stokslagen en kogels, vuisten of zwepen, zuur aanvallen of verbrandingen. Geweld betekent ook:  genegeerd worden, niet worden meegeteld, beledigd, veracht of lastig gevallen worden en daar altijd bedacht op moeten zijn. Zelfs het ondergaan van plastische chirurgie om te voldoen aan de schoonheidsnormen die de patriarchale maatschappij heeft bepaald, is een vorm van geweld.Geweld tegen vrouwen is niet nieuw, maar de ongekende schaal van escalatie van dit geweld op politiek, economisch en sociaal gebied van de dominante patriarchale wereld is een angstaanjagend fenomeen. Als gevolg van de globalisering van kapitaal- en ongebreidelde winst, is armoede een zaak van vrouwen geworden. De keten van geweld heeft meer dan 3 miljard vrouwen uit alle hoeken van de wereld in de zelfde positie gedreven.

In de zogenaamde ‘moderne’ wereld van het kapitalisme, zijn vormen van geweld tegen vrouwen zoals prostitutie, verkrachting, de moord op vrouwen door hun partners of ex-partners, de beledigingen en minachting, slaan en huiselijk geweld, pornografie, de seks industrie en seksueel misbruik op het werk en in de straten… onvoorstelbaar toegenomen. Voor het patriarchaal imperialistisch-kapitalistisch systeem is de voortzetting van het geweld tegen vrouwen op wereldschaal en de institutionalisering van een anti-vrouwen-cultuur van cruciaal belang voor het maken van winst.

Als gevolg van de invasie en de bezetting door de patriarchale imperialisten aan de ene kant en de opkomst van het fundamentalisme, verschillende soorten van religieus fundamentalisme en anti-vrouwen Staten aan de andere kant, is Afghanistan, Irak en het hele Midden-Oosten veranderd in gevangenissen voor vrouwen, terwijl de mannen de politieke arena beheersen.

Hoewel geweld tegen vrouwen in Iran een lange geschiedenis kent, heeft het fundamentalistisch- Islamitisch regime van Iran, gebruik makend van de stok van de religie en de ketens van traditie, de gevangenis van de Hijab (sluier), de zogenaamde “begeleide Patrouilles”, de executies en stenigingen verder uitgebreid en rigoureuzer, met extremer geweld toegepast om vrouwen en hun lichamen nog meer te controleren. De verplichte hijab is een zichtbaar teken van de onderwerping en ondergeschiktheid van de vrouw en zowel een publiek als formeel statement van de sekse ongelijkheid onder het Islamitische regime. De wetten die aanleiding geven tot geweld en middeleeuwse straffen, zijn een statement en formalisering van onderdrukking, discriminatie en geweld tegen vrouwen, de ideologische vlag van het Islamitische regime waarmee het vrouwen lichaam wordt bedekt.

Terwijl het Islamitisch regime en haar repressieve krachten de vrouwen controleren in de scholen, de universiteiten, op de straten en de werkplekken, zorgen de echtgenoot, de partner, de vader, broer en zoon er wel voor dat de vrouwen thuis worden gecontroleerd. Als vrouwen buiten huis niet worden gearresteerd en gevangen gezet omdat ze de wetten en codes tarten van de ‘Islamitische hijaab,’ zijn er thuis altijd wel mannen die de plaats van de religieuze leiders innemen. Als het regime vrouwen ter dood brengt door steniging voor de misdaad van het liefhebben, of te worden bemind, zijn er thuis altijd wel mannen die hen ook tot de dood veroordelen, de familie-eer moet tenslotte worden beschermd. Vrouwen in Iran willen geen beperkingen en controles van de islamitische veiligheidstroepen, maar het risico op seksueel misbruik in de openbare ruimte is een alledaagse en reële angst.Ook het zuur dat de vrouwen over zich heen krijgen als zij hun hijaab niet naar behoren dragen is een teken van het brute geweld dat zij levenslang op hun gezichten en lichamen mee moeten dragen. Onaanvaardbaar huiselijk geweld drijft vrouwen tot wanhoop en zelfverbranding.

De relatie tussen de staatsmacht van de anti-vrouwen Islamitische Republiek van Iran en de mannen die doordrenkt zijn van anti-vrouwen normen en waarden, vormen de drie gekoppelde ketens van staatsgeweld, sociaal- en huiselijk geweld tegen de vrouwen van Iran. De belangrijkste van deze drie is staatsgeweld, die door het verspreiden van een patriarchale cultuur, achterlijke tradities en anti-vrouwen ideologie in de maatschappij en door een reeks anti-vrouwen wetten en beleidsplannen de weg heeft vrij gemaakt voor de intensivering van verschillende soorten van sociaal en huiselijk geweld tegen vrouwen.

Vrouwen hebben op hun beurt verzet geboden en van het begin af aan op verschillende manieren gevochten tegen het wijdverbreide geweld van het anti-vrouwen regime. Ze hebben individueel of in groepsverband gevochten, tegen de verplichte hijab, tegen sekse-ongelijkheid op scholen en universiteiten en in de rechtbanken voor het recht op scheiding en voogdij over hun kinderen. Zij werden geconfronteerd met wrede marteling en gevangenschap.

Het geweld tegen het lichaam en de ziel van elke vrouw heeft een luide schreeuw veroorzaakt en de oproep tot een brede strijd met de eis dat zulk geweld niet langer verdragen kan worden. Verspreide en verdeelde strijd en verzet is niet langer voldoende; een verenigde en brede strijd is meer dan ooit noodzakelijk.

De ontwikkeling en intensivering van geweld in alle sferen van het leven van vrouwen in Iran heeft aanleiding gegeven tot een verenigde en brede campagne. Laat deze campagne tot verzet van geweld tegen vrouwen een begin zijn om de vele strijdbare groepen te verenigen in een stormachtige rivier die krachtig genoeg is een revolutie te ontketenen en het anti-vrouwen Islamitische regime van Iran om ver te werpen. Het lanceren en de voortzetting van zo’n brede campagne kan de strijd tegen geweld van al onze zusters wereldwijd versterken.

Deze campagne zetten wij voort als continue en doelgerichte strijd om de onderwerping van vrouwen aan het patriarchale systeem in de hele wereld te vernietigen!

En we gaan door tot we een wereld hebben waarin alle vrouwen bevrijd zijn van geweld, van uitbuiting en onderdrukking!

Deze campagne is van:

 • Alle vrouwen die lijden als gevolg van geweld!
 • Alle vrouwen die strijden tegen de verplichte hijab!
 • Alle vrouwen die strijden tegen de “dood door steniging”!
 • Alle vrouwen die strijden voor de scheiding tussen religie en staat!
 • Alle vrouwen die strijden om een eind te maken aan misbruik, belediging, minachting en fysiek geweld tegen vrouwen!
 • Alle vrouwen die strijden tegen achterlijke tradities, gewoontes en wetten zoals het gedwongen huwelijk en het huwen van jonge meisjes!
 • Alle vrouwen die strijden tegen de Islamitische vorm van prostitutie die bekend staat als “Sigheh” (wat ze het “tijdelijke huwelijk” noemen)!
 • Alle vrouwen die strijden tegen “eerwraak”!
 • Alle vrouwen die strijden tegen uitbuiting, thuis of op het werk!
 • Alle vrouwen die strijden tegen misbruik en geweld tegen homoseksuelen!
 • Alle vrouwen die strijden voor een vrije keus voor abortus!
 • Alle vrouwen die strijden tegen de onrechtvaardige wetten en straffen van het Islamitisch regime tegen vrouwen!
 • Alle vrouwen die strijden voor een wereld waarin geen enkele vrouw is gedwongen om haar lichaam te verkopen!
 • Alle vrouwen die….

Campagne ter bestrijding van de staat, sociaal- en huiselijk geweld tegen vrouwen in Iran.
17/November/2016
Voor informatie over de campagne en andere vragen, mail naar:
karzar.zanan.2016@gmail.com

Support: 

 • Atash Paydar: vrouwenbeweging activist Akhtar Kamangar: politiek activist & vrouwenbeweging activist
 • Akhgar Farzaneh: vrouwenbeweging activist
 • Aram Bayat: lood van de dansgroep “Khorshid Khanoom” & vrouwenrechten activist
 • Ariz Mohammadi: vrouwenrechten activist
 • Arghavan Rostami: vrouwenbeweging activist
 • Azadeh Partovi: vrouwenbeweging activist
 • Azadeh Abbasi: vrouwenrechten activist
 • Asti Pirooti: Labour rechtenactivist & politiek activist
 • Ashraf Ghiasi: vrouwenbeweging activist, politiek activist & voormalige politieke gevangenen
 • Emilia Espartak: vrouwenbeweging activist-Afghanistan
 • Ana Mahmodi: vrouwenrechten activist
 • Anahita Rahmani: vrouwenbeweging activist, politiek activist & voormalige politieke gevangenen
 • Avat Sadeghi: vrouwenrechten activist & politiek activist Baghrein Hojjati: vrouwenrechten activist
 • Bahar Golabadi
 • Bahar Maleki: vrouwenrechten activist
 • Bayan Zandi: vrouwenrechten activist
 • Bayan Naseh: sociale Consultant & vrouwenrechten activist
 • Parvin Ahmadi: vrouwenrechten aanhanger
 • Parvin Saiedbakhti: vrouwenrechten aanhanger
 • Parvin Shafei: vrouwenrechten activist
 • Parisa Kolahghochi: vrouwenbeweging activist & politiek activist
 • Pari Rastegar: vrouwenbeweging activist
 • Taraneh Hosseini
 • Soraya Fattahi: vrouwenbeweging activist & politiek activist
 • Samin Bahar: vrouwenbeweging activist
 • Jamileh Rahimi: vrouwenrechten activist & politiek activist
 • Jamileh Nedai: vrouwenbeweging activist
 • Roya Sadeghi: politiek activist Rizan Moarefi: vrouwenrechten aanhanger
 • Zara Parastar: politiek activist & kind en tiener rechtenactivist
 • Zara Mohammadi: vrouwen doorloopontwerp activist
 • Zari Zahedani: voormalige politiek activist
 • Zaman Masoodi: politiek activist & vrouwen doorloopontwerp activist
 • Ziba Karbasi : Dichter
 • Zinat Iilkhanizadeh: Kind rechten activist & vrouwenrechten activist
 • Zinat Abbasi: vrouwenrechten aanhanger
 • Setareh Ashoorbeig: verdediger van de rechten van de vrouw-Afghanistan
 • Sahar Tiam: politiek activist
 • Sahar Naji: vrouwenrechten advocaat & vluchtelingen rechtenactivist
 • Sarveh Naghshi: vrouwenrechten aanhanger
 • Samira Bastani: vrouwenbeweging activist
 • Suzeh Amin: vrouwenrechten activist
 • Susan Golmohammadi: vrouwenbeweging activist, politiek activist & voormalige politieke gevangene dan: vrouwenrechten aanhanger
 • Sooma Nabavi : Vrouwenbeweging activist & politiek activist
 • Soheila Ghaderi: vrouwenbeweging activist
 • Seiran Ebrahimi: vrouwen juiste activist
 • Seili Ghaffar: vrouwenrechten activist & politiek activist-Afghanistan
 • Simin: vrouwenrechten aanhanger
 • Shahla Payam: vrouwenbeweging activist & politiek activist
 • Shahin Nawai
 • Shirin Hosseini: vrouwenbeweging activist & politiek activist
 • Shirin Sharifi: vrouwenrechten aanhanger
 • Shiva Sobhani: dichter & politieke activist
 • Sabri Bahani: politiek activist
 • Sedighe Mohammadi: vrouwenbeweging activist & politiek activist
 • Ozra Mohammadian: vrouwen juiste activist-Afghanistan
 • Fatemeh Eghdami: vrouwen juiste activist
 • Fatemeh Karimi: vrouwen juiste activist
 • Farasat Salehi: vrouwenbeweging activist & politiek activist
 • Farah Nabavi: vrouwenbeweging activist
 • Farzaneh Rahnama: vrouwenrechten aanhanger-Afghanistan
 • Fereshteh Sadeghpour: Vrouwenbeweging activist & voormalige politieke gevangene
 • Fariba Amirkhizi: vrouwenbeweging activist & politiek activist
 • Frida Faraz: vrouwenbeweging activist
 • Farideh Rezaee: vrouwenbeweging activist & politiek activist
 • Farideh Karimi: vrouwenbeweging activist & politiek activist
 • Farimah Roshan: vrouwenbeweging activist
 • Ghodsi Bakhtiari: sociale activist
 • Kajal Adami: dichter & kunstenaar
 • Questan Davoudi: Politiek activist
 • Kimiya Moradi: vrouwenbeweging activist
 • Kimiya Noori: auteur
 • Goshin Ghahramani: vrouwenrechten aanhanger
 • Galavij Hosseini: vrouwenrechten activist & politiek activist
 • Galavij Mahmoodzadeh: vrouwenrechten aanhanger
 • Golzar Ali: politiek activist
 • Goli Pishyari: vrouwenrechten aanhanger
 • Goli Mohammadi: musicus
 • Gohar Memarzadeh: politiek activist
 • Giti Zamani: politiek activist
 • Laleh Azad: vrouwenrechten aanhanger-Afghanistan
 • Lavjeh Javad:Women van arbeid beweging activist
 • Leila Azad: Sociale activist
 • Leila Parnian : vrouwenbeweging activist, politiek activist & redacteur van maart 8 Magazine
 • Maria Rashidi: woordvoerster van Stockholm vrouwenrechten vereniging
 • Maryam Afrasiabpour: internationale campagne voor vrouwenrechten
 • Maryam Ghaderpana: politiek activist
 • Maryam Naji: voorstander van de rechten van de vrouw
 • Mojdeh Bamian: vrouwenbeweging activist
 • Massi Tehrani: vrouwenbeweging activist
 • Malihe Karimizadeh: vrouwenbeweging activist
 • Mona Roshan: politiek activist & voormalige politieke gevangene
 • Mehri Shahmoradi: politiek activist
 • Mahsa Rojan: vrouwenbeweging activist
 • Mahnaz Haghighat: mensenrechtenactivist
 • Mahin Shokrollahi: politiek activist
 • Mahin Shokrai: politiek activist
 • Mina Ahmadi: vrouwenrechten aanhanger-Afghanistan
 • Mina Azadi: politiek activist
 • Minoo Irani: politiek activist
 • Mitra Golmohammadi: Families van politieke slachtoffers N
 • azi-Abdollahi : Vrouwenrechten aanhanger
 • Nahid Karimi: vrouwenbeweging activist
 • Nahid Mokri: vrouwenrechten activist & mensenrechtenactivist
 • Nahid Novin: vrouwenbeweging activist & politiek activist
 • Nahid Vafaee: dichter & vrouwenrechten activist
 • Nasim Azad: sociale activist
 • Nasim Saadat: politiek activist
 • Niloofar Paziresh: vrouwenbeweging activist
 • Vajihe Taraneh: vrouwenbeweging activist veneuze
 • Diallo: vrouwenbeweging activist
 • Hetav Abdollahi: Journalist
 • Homa Bamian: vrouwenbeweging activist
 • Homa Farid: vrouwenbeweging activist & politiek activist
 • Hoozan Mahmood: Koerdische vrouwenrechten activist
 • Hiroo Mahmoodzadeh: vrouwen juiste activist

          International ondersteunt:

 • Sabrina Qureshi: De oprichter en coördinator van miljoen vrouwen aanleiding – UK
 • Vivienne Hayes: Chief Executive, vrouwen Rosource Center – UK
 • Anne Tonglet: vrouwen en de LGBT verkeer activist-België
 • Binevsa Berivan: Instituut Kurde de Bruxelles
 • Margot Cassiers: Instituut Kurde de Bruxelles
 • Kristel Cuvelier: Instituut Kurde de Bruxelles
 • Annelies Kuypers: Instituut Kurde de Bruxelles
 • Mélissa Petit: Instituut Kurde de Bruxelles
 • Agnes Lalau: Instituut Kurde de Bruxelles
 • Soade Dana: Instituut Kurde de Bruxelles
 • Zeynep Gorgu: Union des femmes socialistes nl Belgique
 • Sakine Altindemir: Union des femmes socialistes en Belgique
 • Nalan mondeling: Union des femmes socialistes nl Belgique
 • Meryem Sasmaz: Union des femmes socialistes nl Belgique
 • Eylem Dalgiç: Union des femmes socialistes nl Belgique
 • Bilen Ceyran: Union des femmes socialistes nl Belgique
 • Hatice çakmak: Union des femmes socialistes nl Belgique
 • Arife Soysuren: Le mouvement des femmes kurdes nl Belgique
 • Toprak Nisa: Le mouvement des femmes kurdes nl Belgique
 • Raife Koç: Le mouvement des femmes kurdes nl Belgique
 • Leyla Aslan : Le mouvement des femmes kurdes nl Belgique
 • Martha Glow: vrouwenbeweging activist – UK
 • Jasmin Kitel: Duitse feministe
 • Sara Mohammad: oprichter en voorzitter van de Zweedse nationale organisatie
 • Pela nooit vergeten en Fadime
 • Amineh Kakabaveh: Voorzitter voor de Zweedse vereniging «Noch hoeren of slippendragers» – Congreslid
 • Leyla Cimin: moed Bremen – Duitsland