گزارش مراسم روز جهانی زن، ۴ مارس و ۸ مارس ۲۰۱۷ – سوئد/استکهلم

روز شنبه ۴ مارس، مراسمی به مناسبت روز جهانی زن از طرف کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران برگزار شد در این مراسم تعدادی از فعالین کارزار بیانیه ها و اطلاعیه کارزار و آفیش ها را روی میز کتاب این مراسم برای تبلیغ کارزار گذاشتند و با جمعی در مورد فعالیت کارزار و چرا این کارزار ضروریست و اهداف کارزار بحث و مجادله شد.در بین برنامه از طرف رفیقی جوان که به کارزار پیوسته است (ژوان غفوری) پیام کارزار به مناسبت ۸ مارس قرائت گردید که با استقبال جمع  روبرو گردید.
روز ۸ مارس تعدادی از فعالین کارزار در مارش جهانی همراه با معترضین و فعالین این شهر در راهپیمایی شرکت کرده و در بین شرکت کنندگان اعلیرغم سرمای شدید و برف زیاد اما هزاران نفر در این راهپیمایی شرکت داشتند .صف  و شرکت جوانان بیشترازسالهای قبل چشمگیر بود. متاسفانه به ما وقت ندادند که سخنرانی کنیم.
شعارها علیه راسیسم و فاشیسم و سکسیسم وخشونت  مذهبی و بی حقوقی  زنان و نابرابری  بود. برخی از شعارها عبارت بودند از:
نه به ناتو نه به جنگ
راسیسم و فاشیسم را در هم می شکنیم
هیچ انسانی نباید از حقوق اجتماعی و انسانی محروم باشد که ناچار به کوچ کردن باشد
حق مسلم  هر کسی است در هر کجا خواست زندگی کند
آری به اتحاد جهانی
آری به ۶ ساعت کار
کار یکسان حقوق یکسان
خودمان صاحب جسم خودمان هستیم
کار برای همه، یکسانی برای همه،خدمات اجتماعی برای کودکان و همگان
خسته شدیم از دست حرف زدن در نبرد برابری تا کی نا برابری  دیگر بس است
مهم نیست جگونه لباس میپوشیم مهم این است که لازم نباشد بترسیم.
فعالین کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی علیه زنان
مارس ۲۰۱۷