گزارش مبارزات فعالین کارزار علیه انتخابات در ایران-استکهلم/سوئد

امروز ۱۹ ماه می برابر با ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ به اعتراض به مضحکه انتخاباتی ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در ایران تعداد زیادی از زنان و مردان آزادی‌خواه و برابری‌طلب و معترض و تعدادی از فعالین «کارزار زنان بر علیه خشونت خانگی، دولتی، اجتماعی در ایران» جلوی سفارت جمهوری اسلامی جمع شدیم تا صدا و اعتراض خود را به انتخابات مهندسی شده‌ی رژیم ضد زن نشان  دهیم. این اعتراضات هم‌زمان بود با آمدن تعدادی از سرسپردگان  جمهوری اسلامی که بی‌شرمانه از جلوی صف تظاهرکنندگان رد می‌شدند و پلیس محافظ‌‌شان بود تا خود را به لانه‌ی جاسوسی جمهوری اسلامی برسانند و به جنایات این رژیم  مهر تائید بزنند. آن‌ها با افشاگری جمع  رو به‌ر و می‌شدند اما بی‌شرمانه روسری‌های‌شان  را در کیف‌ها قائم کرده و به سفارت می‌رفتند .تظاهر ات از  ساعت ۱۰ صبح تا ۳ بعد از ظهر از ادامه داشت.

تعداد زیادی از معترضین هم سخنرانی کرده و از بلندگو شعارهای ضد رژیم با صدای بلند و رو به سفارت پخش می‌شد.

فعالین کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی علیه زنان در ایران – سوئد
۱۹ می ۲۰۱۷/ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

  • اعتراض به انتخابات ایران-اردیبهشت 1396-سوئد
    اعتراض به انتخابات ایران-اردیبهشت 1396-سوئد