گزارش آکسیون علیه انتخابات ایران-۱۹ می ۲۰۱۷-خرونینگن/هلند

جمعه ۱۹ ماه می روز “انتخابات” در ایران در شهر خرونینگن با در دست داشتن پوستر کارزار زنان و اعلامیه به زبان هلندی تلاش کردم صدای زنان انقلابی  را به گوش مردم این شهر برسانم. حدود ۸۰ عدد اعلامیه کپی کرده بودم که بتوانم به مردمی که علاقمند هستند بدهم، اما پس از مدت زمانی اعلامیه هایم تمام شد و مجبور شدم که دوباره کپی کنم.  از آن جا که روز کاری بود در ابتدا خیابان خلوت بود ولی پس از یک ساعت که کمی شلوغ تر شد، بسیاری به سمت من آمدند و از من در مورد ایران و این که ما شنیده ایم که شرایط از زمان به روی کار آمدن روحانی بهتر شده است، سوال می کردند.  تلاش کرم از شرایط ایران و این که دوران روحانی با قبل تفاوتی نکرده است و همه این ها برای حفظ نظام اشان و ستم بر زنان و کل مردم تلاش می کنند، توضیح دهم. یک ایرانی از من سوال کرد که ایا این کاری که شما می کنید تاثیری هم دارد؟ چون در ایران خیلی از مردم و هم چنین در خارج به پای دادن رای می روند. من به او توضیح دادم که اره درست می گوئید صحنه را طوری می چیدند که مردم را به “انتخاب” بین بد و بدتر بکشانند. برای او توضیح دادم که ما به عنوان انسان های آگاه باید سیاست های فریبکارانه، جنایتکارانه آنان را افشا کنیم و تلاش کنیم مردم بیشتری را آگاه کنیم. سکوت و تن دادن به شرایط کنونی عین خیانت است.  تلاش کردم برایش از ستم و استثماری که رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی بر مردم اعمال می کند و این که تنها راه مقابله با آنان پیشبرد مبارزه است، صحبت کنم.

برای این که بتوانم نظر مردم را جلب کنم، خودم را به شکل یک آخوند در آورم. این ترفند باعث شد که توجه بسیاری از مردم را به سمت خود جلب کنم. گاهی اوقات وقتی تنها هستی و جو هم مبارزاتی نیست، باید بتوانی ترفندهایی را به کار گیری که بتواند به هدفی که داری، خدمت کند.

با این که هوا خوب نبود، با این که دوستی که با من همراه بود پس از مدتی مجبور شد برود، اما توانستم با تعدادی از مردم بر سر این که چرا ما مخالف رژیم جمهوری اسلامی و انتخاباتش هستیم، صحبت کنم و اعلامیه امان را به دست بسیاری از مردمی که خواهان آن بودند برسانم. در این شهر هم مثل بسیاری از شهر ها و کشورهای دیگر ایرانیانی زندگی می کنند که به علت رفت و امد به ایران، تمایلی به پیشبرد مبارزه ندارند.

در مجموع این آکسیون اعتراضی با استقبال روبرو شد و یک بار دیگر این حقیقت را عریان ساخت که حتا اگر یک نفر باشی می توان مبارزه را در خدمت اهداف انقلابی پیش برد.

با امید به مبارزات گسترده تر

ندا روشن
از فعالین کارزار ضد خشونت در ایران
می ۲۰۱۷

  • آکسیون علیه انتخابات ایران - اردیبهشت ۱۳۹۶- خرونینگن-هلند