جلسه پالتاک با موضوع «چرا نباید در انتخابات شرکت کرد؟» به همراه فایلهای صوتی

 

سخنرانان: شیوا سبحانی – فریبا امیرخیزی

زمان: یکشنبه ۱۴ می ۲۰۱۷
ساعت ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی

مکان: اتاق پالتاک kaarzaar zanan iran
Middle East – Iran

فعالین کارزار از حضور فعال شما پیشاپیش سپاس گزارند.


فایلهای صوتی جلسه در ۶ قسمت:
بخش اول: سخنرانی شیوا سبحانی
بخش دوم: سخنرانی فریبا امیرخیزی
بخش سوم تا ششم: بحثها، پرسش و پاسخ و جمع بندی