فراخوان جلسه پالتاک: چرا مبارزه برای سرنگونی رژیم، بدون مبارزه با حجاب اجباری امکان پذیر نیست؟

جلسه پالتاک به مناسبت روز جهانی زن- مارس 2018