فایلهای صوتی جلسه پالتاک: چرا مبارزه برای سرنگونی رژیم، بدون مبارزه با حجاب اجباری امکانپذیر نیست؟

جلسه پالتاک به مناسبت روز جهانی زن- مارس 2018

فایلهای صوتی جلسه پالتاک با عنوان:

چرا مبارزه برای سرنگونی رژیم، بدون مبارزه با حجاب اجباری امکانپذیر نیست؟

سخنرانان:

استی پیروتی، فریبا امیرخیزی