گزارش فعالیتهای مبارزاتی به مناسبت روز جهانی زن-مارس ۲۰۱۸- خرونینگن/هلند

هشت مارس روز اتحاد؛ همبستگی و صف آرایی مبارزات جهانی زنان !

 روز پنجشنبه ۸ مارس ۲۰۱۸ ما در میدان بزرگ خرونینگن هلند جمع شدیم که پیام کارزار را در رابطه با شرایط حساس زنان در ایران و خیزش اخیر را به گوش مردم این شهر برسانیم. جمعیت ما با وجود اینکه کم بود و از همین تعداد کم هم برخی ها نمی خواستند که عکسشون گرفته بشه. ولی با موفقیت به پایان رسید. ما بعد از اینکه در مرکز شهر تعدادی بیانیه را پخش کردیم به سمت دانشگاه رفتیم چون شبهای پنجشنبه دانشجوها آنجا جمع می شوند و موقعیت خوبی بود که بیانیه کارزار را آنجا پخش کنیم. ما در حال پخش بیانیه بودیم که باران شدیدی گرفت و ما زیر سایبان ساختمان آکادمی ایستاده بودیم که یک نفر آمد و ما را به ساختمان آکادمی دعوت کرد در آنجا تعداد زیادی بودند که ما نمی دونستیم چه خبره که ناگهان زنی را دیدار کردیم که این زن امسال جایزه گرفت واسه اینکه ضد ترامپ مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار تونست جمع آوری کنه واسه سقط جنین در تمام دنیا که زنان و دخترانی که می خواهند سقط جنین کنند و بودجه آن را ندارند کمک بشه. و اینکه واسه کار برابر و حقوق برابر بین زنان و مردان در هلند تلاشهای زیادی کرده و همچنین پشتیبانی از زنان دردستور کارش بوده. اسم این زن لیلیانه پلاومن است و خیلی هم معروف است. وی سوالات زیادی در رابطه با سازمان ما و اینکه چه کمکی به ما می تونه بکنه کرد و از کار ما قدر دانی کرد. همچنین شهردار شهر هم آنجا بود. و همچنین یک نفر از انجمن خیریه خرونینگن که ما رابرای برنامه های بعدی ساپرت نیرو و همچنین اگه بشه مالی….کرد.  همچنین تعداد زیادی در آنجا از ما سوالاتی کردند در رابطه با اوضاع و شرایط ایران و اینکه این کار ما چه تاثیری داره وغیره….. و ما هم به درستی به تمام پرسشها پاسخ درست را دادیم و آنها ما را مورد تشویق قرار دادند و ما در همانجا همه بیانیه کارزار را پخش کردیم. مهم واسه ما این بود که بتونیم در خرونینگن این روز مهم را جا بیاندازیم و اینجا را هم مثل جا های دیگر ۸ مارس روز جهانی زن را  معرفی کرده و بتونیم مردم اینجا را هم به حرکت در آوریم. و خوشبختانه من و دوستم سعیده تونستیم شروع خوبی باشیم  وما تیم خوبی شدیم واسه کارهای بعدی..با وجود کمی و کاستی ها ولی واسه ما روز خوبی بود که با خیلی از دانشجوها و این گروه از مردم به صحبت بنشینیم و با یک روحیه خوب ۸ مارس را در کنار هم در یک کافه به اتمام رساندیم.

هشت مارس ۲۰۱۸
کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران