گزارش برنامه روز جهانی زن-فرانکفورت/آلمان

روز هشت مارس روز جهانی زن در فرانکفورت با چندین برنامه در نقاط مختلف شهر فرانکفورت تجلیل شد. راه‌پیمایی با اعلامیه پخش کردن، سخنرانی، موزیک و رقص از خیابان سایل فرانکفورت که پرجمعیت‌ترین قسمت فرانکفورت است شروع شد و به سمت تعمیر، دی ـ گی ـ بی (فدراسیون یا اتحادیه‌های عمومی آلمان در شهر فرانکفورت) در حرکت بود. فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان) بنر خود و بنر کارزار زنان ایران را مسئولانه و با شور و شعف بدوش داشت. اعلامیه‌های سازمان زنان هشت مارس و کارزار تا پایان راه‌پیمایی پخش می‌شد و مردم باعلاقه می‌خواستند. سازمان‌ها و گروه‌های مختلف زنان و مردم به‌صورت انفرادی حضور داشتند؛ سازمان زنان کوراژ، حزب چپ آلمان (لینک‌ها)، حزب کمونیست آلمان (د ـ ک ـ پ)، «من هم»، «شی»، یک گروه زنان جوان رقاص و (اس ـ دی ـ آ ـ جه) کارگرهای سوسیالیست و جوان آلمان. قبل از راه‌پیمایی سخنرانی‌ها، اعلامیه پخش کردن‌ها، موزیک و رقص به فضا شور و شعف زیاد داده بود. دختران و پسران جوان شادمانی خود را با سرائیدن و رقص بیشتر نشان می‌دادند. در طول را همواره شعار داده می‌شد و اعلامیه پخش می‌شد. شعارها خواست‌های روشنی داشتند: «زن، مرد برابری، آتش بزن به روسری!»، «حق زن هیچ‌وقت تحفه نیست مبارزه است!»، «زنان آزادی می‌خواهند!» و …

نقاط در صحبت‌ها روی این بود که زنان 22 فی‌صد کمتر از مردان حقوق دریافت می‌کنند، زنان با طفل‌هایی خوردتر از شش سال خود تمام ساعت کار می‌کنند و مردان، 96 فی‌صد. در پارلمان آلمان حضور زنان کمرنگ است تقریباً مثل بیست سال قبل است و …

در شروع برنادت مسئول سازمان زنان کوراژ از ایالت اسن صحبت کرد به همه‌ی سازمان‌ها گروه‌های زنان ازجمله سازمان زنان هشت مارس درود و سپاس گفت. بعد از سخنرانی چند زن دیگر، شهرزاد از «کمیته‌ی همبستگی با مبارزات مردم ایران در فرانکفورت» درباره‌ی حرکت انقلابی زنان خیابان انقلاب در ایران صحبت کرد و درباره‌ی آن برای مردم روشنی انداخت. راه‌پیمایی در نزدیک تعمیر دی ـ گی ـ بی تمام شد و مردم به درون ساختمان رفتند در آن‌جا زنانی از حزب «د ـ کا ـ پ»، در کفش‌کند منتظر بودند با شاخه‌های گل و یک کارت برنامه‌های‌شان، از مردم استقبال کردند.

داخل سالون میز کتاب بود. ما بعد این‌که اعلامیه‌ها را در سالون پخش کردیم اعلامیه‌های خود را سر میز کتاب هم گذاشتیم برای دسترسی زنان که تازه‌وارد بودند.

در برنامه زنی از آمریکا از گروه زنان «می  تو» دعوت‌ شده بود. زن ژورنالیست جوانی از روزنامه‌ی «فرانک فورتر روند شاو» با او مصاحبه داشت. بعد از این‌که خود را معرفی کرد و درباره‌ی خودشان و فعالیت‌های‌شان صحبت کرد، در رابطه‌ی تجاوز بر زنان در آمریکا و در مورد ترامپ و افکار ضد زن و متجاوزش به زنان صحبت کرد. زنان از راه‌پیمایی و از حضور گرم زنان خشنود و راضی بودند.

سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان) – فرانکفورت
کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی علیه زنان در ایران – فرانکفورت
۱۶ مارس ۲۰۱۸