Upprop till en förenad handling

Om ni vill avskaffa den obligatoriska slöjan för kvinnor!
Om ni vill förena och försvara den offensiva protesten av flickorna från Revolutionsgatan mot obligatorisk slöjan!
Om ni vill åstadkomma klädselfrihet och kvinnornas rätt att kontrollera sina egna kroppar i praktiken!
Om ni vill sätta stopp för fattigdom, arbetslöshet, prostitution, sova på gatan, feminisering av fattigdom, förtryck samt överexploatering av kvinnor!
Om ni vill avskaffa alla orättvisa lagar och islamiska straffåtgärder mot kvinnor i praktiken!
Om ni vill krossa de kapitalistiska patriarkala relationerna i varje form och plats!
Medverka i Kvinnokampanjens marsch i tre länder, Nederländerna, Belgien och Tyskland den 8 mars 2019, som sammanträffar med 40-årsdagen av femdagars kvinnors uppror den 8 mars 1979 mot obligatorisk slöjan i Iran!

Varför?

Därför att kvinnorna har med 39 års kamp och motstånd mot tvångslöja på ett riktigt sätt visat att de är fast beslutna att stå i spetsen för kampen mot Irans anti-kvinnors islamiska regim.

På grund av de objektiva förhållandena och arbetarna, löntagarna och andra berövades senaste kraftiga uppror mot fattigdom, orättvisa, höga priser, korruption, arbetslöshet, prostitution, sovande hemlösa i tomma gravar eller på gatan, prostitution, narkotikamissbruk, arbetslöshet, ingen framtid, könsförtryck, nationell förtryck och klassundertryck mm, utgjorde kvinnor en stor utmaning för en av den islamiska republikens viktigaste politiska och ideologiska pelare genom att ta av sig tvingade huvuddukar.

Eftersom kvinnor har medvetet utmanat en av de strukturella principerna av Islamiska Republikens nervsystem, och har gjort det 39 år långa motståndet mot obligatorisk slöjan till en offentlig och aggressiv protest.

Eftersom kvinnor i det nuvarande tillståndet kräver inte bara sina grundläggande rättigheter, de har inte tålamod, de kompromissar inte, de inte bär “dålig slöja”, de kräver inte, de prutar inte, de går inte medelväg, utan i praktiken bryter de täta stängsel av tolerans och reform för detta teokratiska system och uppnår klädselfriheten redan idag och skapar en ny form av kamp mot obligatorisk slöjan.

Eftersom den Islamiska regimen i Iran genomförde sin första attack mot kvinnor, tre veckor efter att den hade kommit till makten, genom att tvinga slöjan på dem med syftet att kontrollera och skrämma samhället. De islamiska fundamentalisternas angripande på kvinnor var inte av en slump. Obligatorisk slöjan var den ideologiska flaggan och ett verktyg för statskontroll över kvinnornas kropp, vilja och öde. Det var efter att ha påtvingat obligatorisk slöjan, som alla andra orättvisa lagar och islamiska bestraffningar mot kvinnor sanktionerades. Men kvinnorna var den första kraften som hörde ljudet av islamisk fundamentalismen som kom till makten. Tiotusentals revolutionerande, militanta och frihetssökande kvinnor kom på gatorna, på 8 mars den internationella kvinnodagen. De demonstrerade i flera dagar i rad för att protestera mot det obligatoriska slöjpåbudet och gjorde en uthållighetskamp i kvinnornas historia mot obligatorisk slöja och mot statens angrepp på samhället, kvinnornas kropp och frihet, samt praktiskt taget mot uppkomsten av ett ny religiös tyranni. I och med detta anlade de grunden till en ny kvinnorörelse. Sedan dess har kvinnorna, individuellt eller kollektivt, medvetet eller spontant, med ned och uppgång, har motsatt sig regimens krig mot kvinnor. Kvinnorna har motstått och kämpat inte bara mot tvångsslöjan utan även i andra aspekter av kvinnors förtryck som rätt till skilsmässa, rätt till vårdnad av barn, rätt till utbildning och arbete, rätt att välja livspartner, rätt att välja en samkönade partner mm.
Eftersom vi vet väl att kampen mot könsförtryck och kvinnorörelses plikter inte är begränsad till kampen mot tvångsslöjan, utan iranska kvinnors kamp mot obligatorisk slöjan banar vägen till en djupare kamp för att få kvinnornas frihet och jämlikhet i alla områden såsom ekonomisk, politisk, social, kulturell, etc. Det uppdagar andra former av könsförtryck och utmanar kapitalismens patriarkala förhållanden där kvinnans kropp är en vara och ett sexuellt objekt.

Därför uppmanar vi alla frihetssökande kvinnor och män, revolutionära organisationer och partier, alla militanta, progressiva och anti-rasistkrafter som är förpliktade att bygga en framtid fri från dagens förskräckelser i Iran och världen, att:

Parallellt med 40-årsdagen av femdagars kvinnors uppror mot tvångsslöjan i Iran den 8 mars 1979, ansluta er med kvinnokampanjens manifestation och de iranska kvinnornas rättvisa kamp för att slåss förenade och kraftfulla mot tvångsslöjan och statlig kontroll över sina kroppar, mot intrång i kvinnornas öde. För att uppvisa den oföränderliga länken mellan de revolutionära kvinnornas kamp den 8 mars 1979, och nuvarande flickornas kamp på Revolutionsgatan i Tehran för internationell kvinnorörelsen.

Ansluta er med oss, så att tillsammans med parollen “kontroll av min kropp är min rätt, inte någon religion, stat eller individs sak”, bana vägen för kvinnors och alla människors kamp för att uppnå total separation av religion och stat, och skrika högt att kvinnans frigörelse och alla förtryckta människor kommer att uppnås i det första steget genom att störta den islamiska regimen i Iran i en revolution.

Ansluta er med oss så att vi kan blockera vägen för någon opportunism, eventuellt kapitalist / imperialist krig och förverkande av kvinnors och folkets kamp i Iran. Eftersom cirklarna runt folkens kamp är kopplade ihop. Fullföljning av arbetarnas, lärarnas, studenternas, nationaliteternas, kvinnornas kamp mot den islamiska republiken bör förenas på ett sådant sätt att ingen makt kan stå emot det.

Således, mitt i de globala krafternas krigshandlingspolitik, söker vi inte “nationell försoning” med den Islamiska Republikens reaktionära regim eller de imperialistiska styrkornas “benådning”, eftersom de båda ljuger. Eftersom intressekonflikten mellan dessa två reaktionära krafter har inget med kvinnointressen eller den av majoriteten av massorna i Iran, att göra.

Kvinnorörelsen är en universell rörelse, så vi uppmanar alla kvinnor, aktivister och kvinnoorganisationer runt om i världen att stödja iranska kvinnor för att fortsätta sin kamp mot tvångslöjan och andra former av könsförtryck och genom detta deltagande, hjälpa till att framgångsrikt främja denna kamp, i linje med intressen och framsteg för de globala kvinnornas rörelse.

Vi tolererar inte,
Vi ger inte upp,
Vi kräver inte,
Vi avskaffar förslavande lagen själva,
Vi skriver vår frihet och jämlikhets lag själva,
Vi tar av slöjan från våra huvud,
Vi tar av slöjan från samhällets sinne,
Och vi avstannar inte förrän vi är emanciperade!

Campaign to fight state, social and domestic violence against women in Iran
15 May 2018