پیام فعالین کارزار‌‌ در تجمع اعتراضی، مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل

برای رهایی #زندانیان_سیاسی و در دفاع از #مبارزات_مردم
۱۳ اکتبر ۲۰۱۸ #بروکسل
#حکومت_ضد_زن_سرنگون

#iranprotest