Kvinner i verder forenes for å avslutte vold mot kvinner

Erklæringen nr. 1

Til minne om den internasjonale dagen om kampen mot vold mot kvinner

Omfanget av vold mot kvinner i verden har økt brutalt. Fra handel med unge kvinner og jenter i vestlige og andre land, til tvungen prostitusjon og pornografi, voldtekt, fornærmelse og ydmykelse, ærefrykt, tvangsekteskap, trakassering i gatene og arbeidsplassen, kvinners stening for kjærlighet, frykten for eget liv når det tas abort… Det er en sammenhengende kjede av undertrykkelse fra staten og medborgere. Det er det dominerende imperialistiske systemet som pålegger slik brutal vold mot kvinner. Uten nedverdigende behandling av kvinner, vil den praktiske og ideologiske støtten til mannens overlegenhet over kvinnen ikke overleve. Alle former for statlig, sosial og fysisk og psykisk vold mot kvinner er verktøy for videreføring og styrking av maktforhold og lydighet mot menn, og er en av de mest åpenbare manifestasjoner av autoriteten til det patriarkalske klassesystemet i dagens verden. Men samtidig som vold mot kvinner har blitt et globalt problem, har kvinners motstand og kamp blitt mer globalt utbredt.

For nesten 40 år siden innførte den nye regjeringen i den islamske republikken Iran, den ordrepliktige Hijab; kvinner ble med dette utsatt for diskriminering, undertrykkelse og underordnethet. Påtvungen hijab var det første skrittet i retning av et mer voldspreget og undertrykkende samfunn for kvinner å leve i. Titusener av kvinner gjorde opprør kontinuerlig i fem dager med slagord som “Kvinners frihet er samfunnets frihet”, og grunnla den nye kvinnebevegelsen. I løpet av de siste 40 årene har kvinner, individuelt og kollektivt, bevisst og spontant, fortsatt kampen og motstanden mot regjeringens organiserte vold i ulike former, eksempelvis ved at unnlatelse av å bruke hijab kan medføre at mannen gis rett til skilsmisse.

I de siste månedene, på grunnlag av forholdene som førte til oppstandelsen og kamp i de lavere klassene av samfunnet mot hele regimet i Iran, startet kampen mot tvangshijab. Det begynte med et bilde av kvinnen Vida Movahed, som stod vinkende uten tørkle på hodet, og spredte seg raskt over hele Iran i nye dimensjoner. Progressive og opprørske kvinner vil avskaffe loven om tvunget hijab alene. Denne form for kamp viser at loven er skrevet med formål å henrettet de undertrykte. Denne kampen har et potensial til å nå målet om en revolusjon som bryter ned grunnlaget for det islamske regimet i Iran og dets imperialistiske tilhørere, og frigjør millioner av kvinners energi til å bygge et nytt samfunn hvor det er plass også til kvinner.

Kampanjen for å bekjempe vold mot kvinner i Iran, som startet for to år siden, planlegger å organisere en tre-dagers marsj i forbindelse med International Women’s Day (2019) i tre europeiske land i følgende byer: Hamburg (‪6. mars), Amsterdam (‪7. mars) og Brussel (‪8. mars). De skal feire 40 års jubileum for kvinners opprør mot tvangshijab i Iran, og gjenspeile stemmen til millioner av kvinner i Iran mot tvunget hijab, i solidaritet med de siste kampene.

Vi oppfordrer alle revolusjonerende og progressive aktivister, styrker og organisasjoner til å delta i det vellykkede fremskrittet av denne revolusjonerende marsjen, og støtter den i solidaritet med kvinners kamp mot tvunget hijab som er kjernen for statlig vold mot kvinner i Iran.

Kampanje for å bekjempe vold mot kvinner i Iran, statlig, sosial og voldelig vold
November 2018

www.kaarzaar.com
karzar.zanan.2016@gmail.com
www.facebook.com/kaarzaar
https://twitter.com/kaarzaar
https://t.me/kaarzaar