فراخوان شرکت در دو گردهم آیی‌ اعتراضی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان- برمن/آلمان

انواع خشونت های دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان ابزاری برای تداوم و تقویت رابطه قدرت و فرمانبرداری از مردان و از عریان ترین نمودهای اقتدار نظام طبقاتی مردسالار در جهان امروزاست.

نزدیک به 40 سال پیش دولت تازه به قدرت رسیده جمهوری اسلامی در ایران نیز با فرمان حجاب اجباری خمینی، به زنان اعلام کرد که این رژیم بر پایه ی سرکوب، تبعیض، خشونت گسترده و فرودستی زنان استوار است. زنان نیز طی این سال ها، به اشکال متفاوت، فردی و جمعی، آگاهانه و خود به خودی علیه خشونت سازمان یافته دولتی مبارزه و مقاومت کرده اند.

“سازمان زنان 8 مارس (ایران – افغانستان)” و “کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران” به همراه چند سازمان انقلابی مدافع حقوق زنان از ملیت های مختلف، در شهر برمن آلمان،  2 گردهم آیی اعتراضی به مناسبت “روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان” و در حمایت از مبارزات زنان ایران و جهان علیه خشونت بر زن، برگزار می کنند.

ما از همه فعالین، نیرو ها و تشکلات انقلابی، مترقی و آزادیخواه می خواهیم که با حضور فعال در این گردهم آیی ها، حمایت و همبستگی خود را با مبارزات زنان در ایران و  جهان اعلام کنند.

(1) روز شنبه 24 نوامبر  گردهم آیی در مرکز شهر، با تم “با زنان جهان، علیه سرکوب و خشونت بر زنان و دختران”.  همراه با میکروفن آزاد و موزیک.
ساعت:  13:00  
در:  محل مجسمه خوک‌ها   Sögestraße (Schweine)

(2) روز یکشنبه 25 نوامبر جلسه بحث و گفتگو همه گانی به زبان آلمانی با موضوع “مبارزه جهانی زنان علیه خشونت، با هدف رهایی زنان” همراه با میکروفن آزاد برای حاضرین و بوفه غذاهای ملیت های مختلف
ساعت : 11:00
در:  Friedrich-Ebert-Straße 20   „Birati e.V.“   

 

“کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران” فعالین برمن
“سازمان زنان 8 مارس (ایران – افغانستان)” – واحد برمن
www.kaarzaar.com
karzar.zanan.2016@gmail.com
www.facebook.com/kaarzaar
https://twitter.com/kaarzaar
https://t.me/kaarzaar
ایمیل تماس با واحد برمن:  8mars.br@googlemail.com