مصاحبه‌ی فعالین کارزار صدیقه محمدی و استی پیروتی با تلویزیون کومه‌له

وتوویژی فه ریده ره زایی له گه ل هاوریان ئه ستی پیروتی ئیبراهیم روسته می و سدیقه مو حه مه دی سه باره ت به :
خشونەت دژ بە ژنان و ڕێکارەکان – بەشی دوهەم