فعالین کارزار در تجمع اعتراضی مقابل سفارت رژیم ایران-بروکسل/بلژیک

ظاهرا جمهوری اسلامی با درس‌گیری از تجربه‌ی دی ماه ۱۳۹۶ که تظاهرکنندگان خشمگین پرچم سفارت ایران در بروکسل را پایین کشیدند، امروز خودشان پرچم سفارت را پیشاپیش پایین کشیده بودند و سفارت ایران در بروکسل پرچم نداشت و علاوه بر پلیس، نیروهای محافظ در داخل سفارت مستقر شده بودند؛ گامی از سر تزلزل و ترس.

این نمایش پرده‌ای نیاز به جاوااسکریپت دارد.