روزشمار خیزش زنان ایران در زمستان ۵۷ – ۲۵ دیماه – ۱۵ ژانویه ۱۹۷۹

دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۵۷، ۱۵ ژانویه ۱۹۷۹
تهدید زنان و دختران بی چادر

«… اخيرا در برخی از شهرهای میهن ما مانند تبریز، همدان کرمان و… دیده شده که گروهی ناآگاه، زنان و دختران بی‌چادر را تهدید به آتش زدن، چاقوکشی و اسیدپاشی کرده‌اند و حتا تا آنجا از جریان انقلاب بزرگ ملت ایران به دور مانده‌اند که علت و ریشه ی این انقلاب را مسئله آزادی زنان و راه به ثمر رسیدن آن را در چادر بسر کردن زنان می‌دانند… در شهر همدان اعلامیه‌هایی به دیوارها چسبانیده‌اند که در آنها تاکید شده است که از رفت و آمد زنان بی‌چادر جلوگیری خواهد شد…» بیانیه‌ی زنان مجاهد، آیندگان، ۲۶ دی ۱۳۵۷

از کتاب #خیزش_زنان_در_اسفند_۵۷
به کوشش مهناز متین، ناصر مهاجر

دوشنبه 25 دیماه 1357