روزشمار خیزش زنان در زمستان ۵۷ – ۳۰ دیماه- ۲۰ ژانویه ۱۹۷۹

شنبه ۳۰ دی ۱۳۵۷- ۲۰ ژانویه ۱۹۷۹

– آیت الله خمینی: پوشیدن لباس های خلاف عفت، ممنوع خواهد بود

آیت الله خمینی در مصاحبه‎ای با روزنامه‌ی دست چپی لبنانی السفیر گفت: «زن باید همان حقوق مردان را داشته باشد. اسلام برابری بین مرد و زن را تاکید کرده است. اسلام به هر دو آنها حق تصمیم گرفتن درباره سرنوشتشان و برخورداری از تمام آزادی‌ها را اعطا کرده است. حق انتخاب کردن (رای دادن) و انتخاب شدن، حق آموزش و کار و نیز حق اعمال تمام وظایف اقتصادی.

…آیت‌الله العظمی خمینی در پاسخ به این پرسش که آیا چادر سر کردن در جمهوری اسلامی آینده به زنان تحمیل خواهد شد متذکر شد زن مسلمان چادر به‌سر کردن را انتخاب کرده است و این به علت آموزش اسلامی که دیده است. در آینده زنان آزاد خواهند بود درباره‌ی این مسئله تصمیم بگیرند ما تنها پوشیدن لباسهای خلاف عفت را ممنوع خواهیم کرد.» آیندگان، ۱ بهمن ۱۳۵۷

از کتاب #خیزش_زنان_در_اسفند_۵۷
به کوشش مهناز متین، ناصر مهاجر

روزنامه آیندگان، ۱ بهمن ۱۳۵۷