روزشمار خیزش زنان ایران در زمستان ۵۷- ۴ بهمن- ۲۴ ژانویه ۱۹۷۹

چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۵۷- ۲۴ ژانویه ۱۹۷۹

-فرودگاه مهرآباد اشغال نظامی شد

ماموران فرمانداری نظامی به دنبال اطلاع از آماده کردن هواپیمای ایران‌ایر برای باز گردانیدن آیت‌الله خمینی و همراهانش به ایران این فرودگاه را به کنترل خود درآورند. با اعلام این خبر، ده‌ها هزار نفر برای اعتراض در اطراف فرودگاه مهرآباد اجتماع کردند. کیهان ۴ بهمن ۱۳۵۷

– لایحه انحلال ساواک تقدیم مجلس شد

شاپور بختیار نخست‌وزیر، لوایح جدید دولت را تقدیم مجلس کرد. بختيار لايحه‌ی انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور و لايحه‌ی نحوه‌ی تعقیب نخست‌وزیران و وزیرانی را که از سال ۴۲ تا پایان مرداد ۵۷ در مصدر کار بوده‌اند تقدیم مجلس نمود. او در این جلسه گفت: «من یک‌بار دیگر صریحاً اعلام می‌کنم که هیچ‌گونه تزلزلی به این دولت وارد نخواهد شد و من هیچ‌گاه سنگر قانون اساسی را ترک نخواهم کرد… » کیهان ۴ بهمن ۱۳۵۷

از کتاب #خیزش_زنان_در_اسفند_۵۷
به کوشش مهناز متین، ناصر مهاجر

روزنامه کیهان ۴ بهمن ۱۳۵۷