روزشمار خیزش زنان ایران در زمستان ۵۷- ۵ بهمن- ۲۵ ژانویه ۱۹۷۹

پنج‌شنبه ۵ بهمن ۱۳۵۷- ۲۵ ژانویه ۱۹۷۹

– آیت الله خمینی من پس از باز شدن فرودگاه‍‌ها بلافاصله به ایران خواهم رفت

«پس از آنکه از بازگشت ایشان به ایران ممانعت شد، ضمن مصاحبه‌ای گفتند: من می‌خواستم فردا در میان ملت باشم… لكن دولت خائن از این امر مانع شده و همه‌ی فرودگاه‌های ایران را بست. من پس از باز شدن فرودگاه‌ها بلافاصله به ایران خواهم رفت و به او خواهم فهماند که شما غاصب هستید و خائن به ملت و ملت ما دیگر تحمل شما نوکرهای خارجی را نخواهد کرد» کیهان ۵ بهمن ۱۳۵۷

دکتر ابراهیم یزدی: آنچه در نظام اسلامی باید رعایت شود عفت و عصمت است

 دکتر ابراهیم یزدی در مصاحبه با حمیده [نوشابه] امیری گفت: «در دولت اسلامی هیچ کس حق ندارد مزاحم آزادی مردم بشود؛ زن‌ها آزاد خواهند بود تا سرنوشت خود را انتخاب کنند و هیچ فشاری در موارد مختلف از جمله لباس کار، نوع لباس و تحصیلات به اراده‌ی هرکس بستگی دارد؛ چه زن و چه مرد. کسانی که تحت عناوین مختلف به مردم حمله می‌کنند، دانسته و یا ندانسته وابسته به دستگاه هستند. آنچه در نظام اسلامی باید رعایت شود عفت و عصمت است ولو اینکه کسی معتقد به حجاب اسلامی نباشد، باید یک اصولی را رعایت کند. این مختص زنان نیست. اسلام جلوی هر نوع فسادی را خواهد گرفت و در مقابل آن ایستادگی خواهد کرد؛ خواه فساد مردان و خواه فساد زنان. آنچه را که ما مخالف هستیم این است که زتان ما به صورت یک شیئ درآیند و آنچه که ما خواستاریم آن است که زنان شخصیت انسانی خود را بیابند.» کیهان، ۵ بهمن ۱۳۵۷

دیدار خبرنگار کیهان با همسر ایت الله خمینی

حمیده امیری [نوشابه] خبرنگار کیهان برای نخستین بار با همسر آیت الله خمینی دیدار کرد. او در گزارشی که از این دیدار نوشته، اشاره می کند: «همسر حضرت آیت الله العظمی در گفتگوی کوتاهی که داشتیم تاکید کردن زن به اندازه‌ی مرد آزاد است.» کیهان ۵ بهمن ۱۳۵۷

از کتاب #خیزش_زنان_ایران_در_اسفند_۵۷
به کوشش مهناز متین، ناصر مهاجر

روزنامه کیهان ۵ بهمن ۱۳۵۷