روزشمار خیزش زنان ایران در زمستان ۵۷- ۱۱ بهمن- ۳۱ ژانویه ۱۹۷۹

چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۵۷- 31 ژانویه 1979

– آتش افروزی در شهر نو و افکار عمومی

«خبرنگار اطلاعات روز گذشته در حالی که تعدادی از خانه های محله‌ی بدنام در آتش می‌سوخت با چند تن از زنان این محل که برای بردن وسایل خود در تلاش بودند، صحبت کرد یکی از آن‌ها به نام شهلا گفت: من نمیدانم چه کسانی اینجا را آتش زدند؛ هرکس که این کار را کرده ما را دوباره به آتش کشیده. ما که از بخت بد تن به این کار سیاه داده‌ایم، شب و روز در آتش می‌سوختیم. ما مجبور بودیم برای سیر کردن شکم خودمان، تن به کاری دهیم که برایمان رنج آور بود. اما حالا هیچ راهی و هیچ جایی در بین مردم نداریم. خانه‌های ما را هم آتش زدند. حالانه پایگاهی داریم و نه نانی برای خوردن.

تامارا یکی دیگر از زنان محله بدنام گفت: حالا تكليف ما چیست که این بلا را به سرمان آورده‌اند؟ کجا برویم و از کجا بخوریم؟…

خبرنگار اطلاعات با چند تن از طبقات مردم درباره آتش زدن شهر نو به گفتگو نشست. آقای مراد گفت: من به درستی نمی‌دانم چه کسی آنجا را آتش زده. ولی هرکس مرتکب این عمل شده اشتباه بزرگی کرده است. چون در واقع با این عمل فحشا را از یک مرکز زیر کنترل به داخل شهر اشاعه می‌دهد. یک دانشجو گفت: من این عمل را محکوم می‌کنم چون دور از مسائل انسانی و عاطفی است. این عمل اجتماع را تهدید می‌کند.» اطلاعات، ۱۱ بهمن ۱۳۵۷

اطلاعیه آیت‌الله طالقانی درباره‌ی تهاجم به شهر نو

به تحریک عمال مزدور و کثیف رژیم، صاحبان قمارخانه‌ها و باج‌گیرهای محل، علمای از برادران معصوم و بی‌خبر مسلمان را به تهاجم به قلعه‌ی شهر نو واداشته‌اند و از این کار چه توطئه‌ی جدیدی را علیه جنبش انسانی، رهایی‌بخش و اسلامی مردم برمی‌دارند معلوم نیست، ولی چون به هر حال ساکنین این قلعه که از محکومین نظام فاسد استعمار و استبدادی طولانی این جامعه‌اند و به هر حال بایستی مصون از هرگونه تعرضی باشند و در فرصت‌های مناسب با الهام از مكتب رحمت و کرامت اسلام هدایت و ارشاد شوند و به زیور توبه آراسته و به جامعه برگردند. لازم است تمام برادران ایمانی از دست‌آویز شدن این توطئه ناجوانمردانه پرهیز کرده و دست توطئه‌سازان را نظیر دیگر وقایع باز کنند.» اطلاعات، ۱۱ بهمن ۱۳۵۷

از کتاب #خیزش_زنان_ایران_در_اسفند_۵۷
به کوشش مهناز متین، ناصر مهاجر