پیام سوسن بهار به کارزار زنان


من متاسفانه به عنوان عضو پابرهنه‌های کوچولو و فاطی کوچولوهای بی‌تنبان امکان کمک مالی ندارم.

اما این سروده را به تلاش شما تقدیم می‌کنم

خسته از دلهره و شدت کار

من زنم از دو جهانم بیزار

گه بیاریم سر و چهره به خشنودی

یار گه زنندم به دو ضربه کنندم سنگسار

من زنم خشم فرو خورده حزین اعصار

من زنم از غم فقر زنم نعره خورم خون جگر

چه بگویم من به این طفل پریشان؟

من زنم پای  به‌رَه می‌آیم

دست تو می‌طلبم تا بکنم چاره‌ی کار

من زنم خنده به لب می‌آیم

نه یکی چند که صدها و هزار

سوسن بهار

۸ مارس ۱۹۹۰