Een oproep aan alle mensen om een revolutionair volkslied over geweld tegen vrouwen financieel te steunen