روزشمار خیزش زنان در زمستان ۵۷- ۱۲ بهمن- اول فوریه ۱۹۷۹‎‎‎‎

پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۵۷- اول فوریه ۱۹۷۹

– آیت الله خمینی به ایران بازگشت

«ساعت ۹:۳۰ دقیقه رهبر انقلاب از پله‌های هواپیما پایین آمد و بعد از ۱۵ سال پا به خاک وطن گذاشت…» و با استقبال صدها هزار زن و مرد روبه رو شد. کیهان ۱۲ بهمن ۱۳۵۷

– حسن نزیه رئیس کانون وکلا: امام خمینی مسائل را به شکل دیگری می‌بیند

حسن نزیه در مصاحبه با روزنامه‌ی فرانسوی لوموند گفت: «… مثلا از امام خمینی سوال شده که آیا زنان همچنان باید وقت خود را وقف خدمت در خانه کنند و یا اینکه در خارج، زنان باید حتما چادر داشته باشند. امام خمینی به این سوال چنین پاسخ گفته‌اند: من مسائل را به این شکل نمی‌بینم. زنان باید به نحو فعال در ساختمان جامعه شرکت کنند. تمام افراد باید در نوسازی کشور مشارکت داشته باشند. مطلب دیگر مربوط به مجازات‌های بدنی است که به وسیله‌ی قرآن پیش‌بینی شده‌است. به خصوص در مورد حد زدن برای افرادی که مرتکب زنا می‌شوند. آیت‌الله در این زمینه یادآور شده‌اند که قرآن لازم دانسته که چهار شاهد عادل دلایلی غیرقابل انکار و منطبق با هم برای احراز وقوع جرم باید ارائه دهند…» کیهان ۱۲ بهمن ۱۳۵۷

از کتاب #خیزش_زنان_ایران_در_اسفند_۵۷
به کوشش مهناز متین، ناصر مهاجر