شرکت فعالین کارزار در آکسیون همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران-سوئد/استکهلم

شرکت فعالین کارزار در آکسیون همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران

در حمایت از زندانیان سیاسی اخیر  اسماعیل بخشی و  سپیده قلیان  علی نجاتی

استکهلم، ۲۶ ژانویه ۲۰۱۹

بخشی از پیام کارزار در حمایت:

… دستگیری مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان ـ این‌بار همراه برادرش مهدی ـ زنگ خطر را برای همه‌ی مبارزان آگاه و پیشگامان جنبش‌های سیاسی – اجتماعی به صدا در آورد. درست همان‌طور که افشاگری‌های بی‌باکانه‌ی اسماعیل و سپیده به‌ویژه همان چند سطری که پیش از نمایش تلویزیونی علیه ستمگران فاسد منتشر شد زنگ جطر را برای جمهوری اسلامی نواخته است. صدای رسای این دو مبارز حق‌طلب و آزادی‌خواه نشانه‌ی تحولی است که در ذهنیت جامعه و روحیه‌ی مردم شکل می‌گیرد.

سپیده قلیان به‌درستی بر این حقیقت انگشت گذاشته است که «من واسماعیل بخشی که سهل است اگر پنج‌هزار کارگر هفت تپه را هم جلوی دوربین بنشانید و از آن‌ها به زور کابل و باتوم اعتراف اجباری بگیرید باز هم چیزی از اصل داستان که شما ستم‌گر و فاسد هستید را کم نخواهد کرد.»

بر کسی پوشیده نیست که در طی چهل سال گذشته زنان مبارز و انقلابی در زندان‌های جمهوری اسلامی، به خاطر زن بودن و مبارز بودن، تحت شکنجه و آزارهای جنسی و جنسیتی قرارگرفته‌اند. به همین دلیل هم شکنجه و آزار جنسیتی سپیده قلیان در زندان به خاطر زن بودن و جسارت مبارزاتی‌اش صورت گرفته است. ایدئولوژی بنیادگرایان اسلامی حاکم همواره این بوده است که برای زنان مبارز، استقلال فکری و عملی قائل نیست و بر همین پایه نیز به سپیده انگ‌های گوناگون زده‌اند. آن‌چه در نمایش «طراحی سوخته» عیان است، حمله به جنبش کارگری، به جسارت و نقش گرفتن زنان در مبارزه، به همبستگی اقشار و طبقات مختلف در مبارزات ضدِ رژیم، به تشکل‌یابی و حمله به انقلابیون و کمونیست‌هاست.

ساختن دنیایی که در آن زندان و زندانی نباشد، درگرو گسترش آگاهی انقلابی در میان مردم ستم‌دیده نسبت به ریشه‌های مشترک ستم طبقاتی، جنسیتی، ملی و مذهبی و… در جامعه است…

#نه_به_شکنجه

#نه_به_اعدام

#آزادی_بی قید_و_شرط_و_بدون_وثیقه_همه_زندانیان_سیاسی

#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد

#سرنگونی_انقلابی_رژیم_جمهوری_اسلامی

#کارزار_مبارزه_با_خشونت_دولتی_اجتماعی_خانگی_بر_زنان_در_ایران

@kaarzaar