روزشمار خیزش زنان ایران در زمستان ۵۷- ۱۵ بهمن – ۴ فوریه ۱۹۷۹

ن

يکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۵۷- ۴ فوریه ۱۹۷۹

– شاپور بختیار: به آیت‌الله خمینی اجازه تشکیل دولت موقت نمی‌دهم

در یک مصاحبه‌ی مطبوعاتی از شاپور بختیار پرسیده شد: «اگر آیت‌الله خمینی دولت موقتی اعلام کند چه خواهد کرد؟» پاسخ بختیار چنین بود: «اجازه خواهم داد… ما هم واتیکان کوچکی خواهیم داشت. اما جدی، من حاضر نیستم بگذارم او دولتی واقعی تشکیل دهد و او این را می داند.» کیهان ۱۵ بهمن ۱۳۵۷

– هما ناطق: نقش زنان در انقلاب ایران کمتر از مردان نیست

هما ناطق مورخ و استاد دانشگاه در دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران درباره‌ی نقش زنان در انقلاب ایران سخنرانی کرد. او گفت: «… نقش زنان در انقلاب ایران کمتر از مردان نیست. واقعیت این است که انقلاب ایران را مردان و زنانی پایه‌گذاری کردند که مفهوم مقاومت را به فرهنگ ما باز گرداندند. در این حماسه مقاومت علیه رژیم نقش زنان کمتر از مردان نبود، زنان مجاهد و فدایی بودند که با پایداری خود ترس را از دل من و شما برگرفتند.» کیهان 16 بهمن ۱۳۵۷

از کتاب #خیزش_زنان_ایران_در_اسفند_۵۷

به کوشش مهناز متین، ناصر مهاجر