روزشمار خیزش زنان ایران در زمستان ۵۷ – ۱۹ بهمن – ۸ فوریه ۱۹۷۹

پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ – ۸ فوریه ۱۹۷۹ 

 
* بی بی سی زنان می توانند رئیس جمهور شوند 
«به نقل از رادیو بی بی سی یکی از کسانی که در تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید دست دارد توضیح داد: برابر قانون اساسی… زنها اجازه خواهند داشت هر پستی را اشغال نمایند. برای مثال می توانند مقام ریاست جمهوری را به دست آورند…» اطلاعات ۱۹ بهمن ۱۳۵۷
 
* هزاران نفر در نهمین سالگرد حماسه ی سیاهکل
مراسم بزرگداشت نهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل امروز صبح در زمین چمن دانشگاه تهران برپاشد. پیام کارگران راه آهن، استادان و کارکنان دانشگاه دختران، گروهی از استادان دانشگاههای ایران، کارگران و کارکنان شهرک اکباتان خوانده شد.» کیهان ۱۹ بهمن ۱۳۵۷
 
از کتاب #خیزش_زنان_ایران_در_اسفند_۵۷
به کوشش مهناز متین، ناصر مهاجر