روزشمار خیزش زنان در زمستان ۵۷- ۲۰ بهمن – ۹ فوریه ۱۹۷۹

♦♦♦

اگر تجربیات تلخ نتواند راهی در مقابل‌مان باز کند ما ازتاریخ هیچ نیاموختیم و محکوم به تکرار آن خواهیم بود …

♦♦♦

جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۵۷- ۹ فوریه ۱۹۷۹

– برنامهی دولت موقت اعلام شد

مهندس مهدی بازرگان نخست‌وزیر برگزیده آیت‌الله خمینی در سخنرانی‌ای در دانشگاه تهران با حضور ده‌ها هزار نفر، برنامه‌ی دولت موقت را اعلام کرد:

«١- احراز و انتقال قدرت ۲- ارائه و اثبات حقانیت (همان رفراندوم) ۳- احيا و اداره و اصلاح مملکت ۴- انتخابات مجلس موسسان و ارجاع آن به آرای عمومی برای تدوین و تصویب قانون اساسی جدید ۵- انتخابات مجلس شورای ملی ۶- استعفا و تحویل کار به رئیس‌جمهور و به دولت رسمی بعدی» کیهان ۲۱ بهمن ۱۳۵۷

گردهم‌آیی ۳۰ هزار نفری طرفداران قانون اساسی در امجدیه

«طرفداران قانون اساسی و سوسیال دموکراسی در استادیوم امجدیه اجتماع کردند و بابرپا کردن سخنرانی‌ها و دادن شعارهایی به طرفداری از شاه تظاهراتی به راه انداختند… و پلاکاردهای متعددی با خود حمل می‌کردند و عکس‌هایی از شاه و دیگر اعضای خانواده‌ی پهلوی به همراه داشتند… روی پلاکاردها، شعارهایی به نفع شاپور بختیار، شاه و قانون اساسی نوشته شده بود… عده‌ی زیادی از این گروه پرچم ایران را روی دست گرفتند و در اطراف زمین چمن شروع به دویدن کردند…» در قطعنامه‌ی این گردهم‌آیی آمده است: «اجرای کامل قانون اساسی، آزادی قلم و بیان دور از اختناق و تعصبات، کوتاه کردن دست عوامل بیگانه و خائنین وطن در موقع راه‌پیمایی گروه‌های پشتیبان قانون اساسی، احترام به ارتش و به افراد نیروهای مسلح شاهنشاهی که حافظ استقلال و تمامیت ارضی ایران می‌باشند… » کیهان ۲۱ بهمن ۱۳۵۷

از کتاب #خیزش_زنان_ایران_در_اسفند_۵۷
به کوشش مهناز متین، ناصر مهاجر