روزشمار خیزش زنان در زمستان ۵۷ – ۲۳ بهمن – ۱۲ فوریه ۱۹۷۹

♦ اگر تجربیات تلخ نتواند راهی در مقابل‌مان باز کند ما از تاریخ هیچ نیاموختیم و محکوم به تکرار آن خواهیم بود …♦

 
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ – ۱۲ فوریه ۱۹۷۹ 
 
 – آیت الله خمینی: هرچه زودتر از خیابان ها به مراکز اجتماع و مساجد بروید
«لازم است مردم… به فرموده‌ی علمای اعلام و خطبای محترم گوش دهند و بر علمای اعلام و خطبای بلاد است که به مساجد و مراکز عمومی تشریف برده و مردم را دعوت به صلاح و سراد کنند.» کیهان ۲۴ بهمن ۱۳۵۷
 
– جنبش ملی مجاهدین اعلام موجودیت کرد
 سازمان مجاهدین خلق ایران با انتشار اولین اطلاعیه‌ی خود رسما با نام جنبش ملی مجاهدین اعلام موجودیت کرد. در پایان این اطلاعیه آمده است: «با درود و تهنیت به خلق قهرمان ایران و مجاهد اعظم حضرت آیت الله خمینی» کیهان ۲۴ بهمن ۱۳۵۷
 
– پیام سازمان چریک‌های فدایی خلق به آیت‌الله خمینی
 «محترما اشعار می‌دارد نظر به مصالح عمومی میهن و انقلاب شایسته است مسئله‌ی سلاح‌هایی که در روزهای اخیر از ارتش مزدور در سراسر ایران مصادره شده است به طور کلی در چهار چوب مناسبات سازمان با سایر نیروها و دولت مورد مذاکره قرار گیرد. فعلا فوريا مقتضی است… کميته از درگیر شدن افراد مسلح غيرمسئول با فدائیان… به سرعت جلوگیری به عمل آورد.» کیهان ۲۴ بهمن ۱۳۵۷
 
 
از کتاب #خیزش_زنان_ایران_در_اسفند_۵۷
به کوشش مهناز متین، ناصر مهاجر