پیام جمعی از زنان کارگر در کردستان به کارزار زنان

۴۰ سال گذشت!

درود بر شما هم‌رزمان ما!

زنان آزادی‌خواه و برابری‌طلب، دوباره در کارزاری دیگر و مارشی ۳ روزه در کشورهای اروپایی همراه با صدای ما زنان ایران- که ۴ دهه، علیه نظامی مبارزه می‌کنیم که از آغاز آمدنش از دادن فتوای فرمان حجاب اجباری تا تحقیر و سرکوب و پایمال کردن ابتدایی‌ترین حقوق‌مان در طی این چهار دهه بی‌وقفه مبارزه کرده‌ایم- به میدان می‌آیند تا صدای ما زنان باشند، هنوز صدای زنده‌یاد آذر درخشان را در کارزار اول که فریاد می‌زند «این صدای زنان ایران است» را می‌شنویم. در پیام به کارزار اول به عنوان جمعی از زنان کارگر در گوشه‌ای از کردستان اعلام همبستگی کردیم. اکنون نیز مجدداً همبستگی خود را در کارزار مبارزه علیه خشونت بر زنان به مناسبت چهلمین سالگرد خیزش ۵ روزه زنان در سال ۵۷ اعلام می‌داریم. ما زنان کردستان همانند هم‌طبقه‌ای‌هایمان در سراسر ایران نه تنها ستم جنسیتی و ستم طبقاتی بلکه مانند ملیت‌ها ستمی دیگر را متحمل شده و در مقابل آن هم ایستادگی کرده و مبارزه می‌کنیم، هم‌رزمان! در شرایطی این پیام همبستگی را برای شما می‌فرستیم که هنوز زن و دختر- به‌خاطر دوست داشتن و استقلال فکری و تصمیم به ازدواج دلخواه و ایستادگی در مقابل انتخاب پدری و برادری برای ازدواج- به قتل می‌رسیم و در جامعه پدر/مرد سالار با خشونت‌های روزانه دست و پنجه نرم می‌کنیم و چشم‌های خفته را در مقابل این صداهای خاموش باز نگه‌می‌داریم.

ما زنان کارگر و تحت ستم در ایران، من‌جمله در کردستان بوضوح می‌دانیم که مبارزه بر حق و سراسری مردم ایران تا سرنگونی رژیم اسلامی خاموش نمی‌شود و مردم به اتکا به نیروی خود به این ستم پایان می‌دهند.

ما بار دیگر اعلام می‌کنیم دیگر نمی‌خواهیم در این شرایط که ایران برایمان زندانی بزرگ شده، زندگی کنیم. با مبارزه یکپارچه و سراسری در مقابل هرگونه ستمی از جمله ستم طبقاتی و ستم جنسیتی ایستادگی می‌کنیم و به پشتیبانی خواهران‌مان در خارج از کشور نیازمندیم.

عزمتان راسخ زنان مبارز در کارزار ۳ روزه و شرکت‌کنندگان در این کارزار!

موفق باشید. پیروزی از آن ماست!

 

جمعی از زنان کارگر در کردستان

بهمن ۱۳۹۷