پیام شیوا محبوبی سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و فعال حقوق زنان به کارزار زنان

چهل سال پیش حکومتی بر سر کار آمد که خشونت بر زنان را در تمام سطوح قانونی کرد و دفاع از حقوق زنان را با شکنجه و زندان و اعدام جواب داد. اولین حمله حکومت اسلامی به حقوق مردم با حمله به زنان شروع شد. قانون تصویب کردند که زنان را در زندان‌های متحرکی به نام حجاب حبس کنند و موجودیت‌شان را در جامعه انکار کنند. زمانی که این جنایتکاران با اعتراض زنان روبرو شدند، اراذل و اوباش اسلامی‌شان را با قمه و چاقو در خیابان‌ها به جان زنان انداختند. لب‌های ماتیک‌زده زنان را با تیغ زخمی کردند، روسری را با پونز به پیشانی زنان کوبیدند، ناخن‌های لاک‌زده را در کیسه پر از سوسک فرو کردند، با چاقو به زنانی که روسری بر سر نمی‌کردند حمله کرده و از ورود شان به اماکن عمومی جلوگیری و از محل کار اخراج‌شان کردند. هرگونه نشانه زن بودن و آزاده بودن را ممنوع اعلام کردند. تلاش کردند زنان را در خانه ها حبس کرده و با کشیدن چادر سیاه اسلام بر روی آن‌ها صدای اعتراضشان را خاموش کنند. تمام جوانب زندگی زنان را مورد تهاجم قرار دادند، تجاوز به زنان و دختران خردسال را قانونی کرده و انواع قانون‌ها را جهت محروم کردن زنان از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان اعمال کردند. می‌خواستند با سرکوب زنان جامعه را مرعوب کنند اما زنان و کل جامعه ایران در مقابل این همه جنایت خاموش نماندند.

تظاهرات وسیع زنان در هشتم مارس ۱۳۵۷ علیه حجاب نقطه آغاز اعتراض زنان علیه حکومت اسلامی بود. از همان روز زنان اعلام کردند تا دستیابی به حقوق برابر از پای نخواهند نشست. روحیه و عزم راسخ زنان دراعتراض گسترده سال ۱۳۵۷ به نسل بعدی منتقل شد و در شکل دختران خیابان انقلاب و اعتراضات خیابانی نمود پیدا کرد. علیرغم چهل سال سرکوب و ستم بر زنان، علیرغم شکنجه و زندان و اعدام مدافعین برابری زن و مرد، جنبش رهایی زن زنده ماند و اعتراضش را با قدرتی هر چه بیشتر ادامه داد. اعتراض و مبارزه برای رهایی زنان در طول چهل سال اخیر به بخش مهم و حیاتی جنبش سرنگونی تبدیل شده است. این اعتراض همچنان ادامه دارد.

در آستانه فرا رسیدن هشتم مارس، روز جهانی زن، به شما عزیزانی که این کارزار سه روزه را سازمان داده‌اید درود می‌فرستم و همبستگی خود را با این کارزار اعلام میدارم. دست‌تان را به گرمی می‌فشارم. ما پیروز خواهیم شد.

شیوا محبوبی

سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و فعال حقوق زنان

دوازدهم فوریه ۲۰۱۹