اطلاعیه شماره ۴: به راهپیمایی سه روزه کارزار زنان بپیوندید!