تدارک و تهیه دستمال گردن برای راهپیمایی سه روزه کارزار زنان در ۸ مارس ۲۰۱۹ – آلمان، هلند، بلژیک

در راه عملی کردن یک فراخوان جسورانه

فعالین کارزار هر روز همراه با دیگر زنان در حال تدارک مقدمات و ابزارهای مبارزاتی خود هستند.

برای تهیه‌ی دستمال گردن‌هایی برای تظاهرات سه‌روزه در پاتوق «جمعه‌ها برای اعتصاب زنان در بلژیک» پارچه‌ی مناسبی را تهیه کردیم و به کمک هم بریدیم … به کمک ژولیت یکی از فعالین کلکتیو خودگردان L’ADES’IF در محیطی بسیار صمیمی لوگوی «چهلمین سالگرد مبارزارت زنان ایران» را چاپ کردیم، تا هم کمکی به کارزار باشد و هم کمکی به این کلکتیو خودگردان برای امتداد مبارزات‌مان.

🔺برای پایان بخشیدن به یک ستم هزاران ساله 

🔺برای پایان بخشیدن به اشکال مختلف خشونت علیه زنان

🔺متحد خواهیم شد

🔺نقشه خواهیم ریخت

🔺و شبانه‌روز سازمان‌دهی خواهیم کرد

🔺اجازه پرواز را با پرواز کردن خواهیم گرفت