پیام کمیته میز کتاب آمستردام به کارزار زنان

از راهپیمائی سه روزه‌ی کارزار مبارزه با خشونت به مناسبت روز جهانی زن حمایت می‌کنیم.

رفقا با درود و خسته نباشید!

کمیته‌ میزکتاب آمستردام بنا بر وظایف خود همواره از حرکت‌ها و آکسیون‌های انقلابی و اعتراضی، علیه رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی و علیه نظم امپریالیستی و استثمارگرانه موجود حمایت و پشتبانی کرده است و می‌کند.

امسال نیز از آکسیون و راه پیمائی سه روزه‌ی شما در اروپا- که علیه رژیم‌های زن ستیز و مناسبات ستم‌گرانه و برای دفاع از حقوق حقه‌ی زنان برپا شده است- حمایت و پشتبانی می‌کنیم و در کنارتان خواهیم بود.

بی‌تردید مبارزات متحدانه‌ی زنان و مردان آزادی‌ خواه و نیروهای انقلابی، سوسیالیست و کمونیست علیه تبعیض طبقاتی و جنسیتی و رهائی انسان از قید زنجیر سرکوب، زندان، شکنجه و کشتار می‌تواند در مسیر پر پیچ و خم مبارزه‌ی طبقاتی و برپائی نظمی دیگر مثبت و مفید باشد.

در این راه و در این آکسیون برای شما آرزوی موفقیت و پیروزی داریم.

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری و زن ستیز جمهوری اسلامی!

نابود باد نظم کهنه و پوسیده‌ی امپریالیستی!

زنده باد رزم دلاورانه‌ی زنان ایران و افغانستان علیه رژیم‌های سرمایه‌داری و زن ستیز!

پایدار باد اتحاد عمل نیروهای آزادی خواه و ضد امپریالیست!

زنده باد انقلاب، زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیزم!

کمیته میز کتاب آمستردام

فوریه ۲۰۱۹