پیام کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران به کارزار زنان

به اطلاع می رسانیم که «کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران»، امسال در آستانه ٨ مارس روز جهانی زن و به مناسبت چهلمین سال مقاومت زنان در مقابل یورش رژیم اسلامی علیه زنان، بویژه خیزش ٥ روزه زنان در سال ١٣٥٧ علیه حجاب اجباری، یک راهپیمائی سه روزه را در روزهای ٦ ـ ٨ مارس در سه کشور اروپائی سازمان داده است. مکان برگزاری این راهپیمائی ها بدین قرار است : آلمان (هامبورگ)، هلند (دنهاخ) و بلژیک (بروکسل).

تقویت مبارزه زنان و تقویت هم‌پیوستگی آن با مبارزه طبقه کارگر جزو اولویت‌های مبارزه علیه رژیم سرمایەداری اسلامی ایران و یکی از مهم ترین ملزومات سرنگونی انقلابی این رژیم است. لذا کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ضمن تاکید مجدد بر حمایت از مبارزات زنان علیه جمهوری اسلامی و فرهنگ ضد زن در جامعه، حمایت خود از فعالیتهای کارزار مبارزه با خشونت علیه زنان را اعلام می کند و کلیه اعضا و فعالین حزب کمونیست ایران و مردم آزادیخواه و مدافع حقوق زنان را فرا می خواند که به فراخوان کارزار مبارزه با خشونت علیه زنان پاسخ مثبت داده و در این راهپیمائی ها شرکت نمایند.

زنده باد اتحاد مبارزات زنان با جنبش کارگری !

زنده باد سوسیالیسم!

کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران 

١٤ فوریه ٢٠١٩