پیام آنا محمودی، فعال حقوق زنان به کارزار زنان

در حمایت از کارزار سه روزه زنان به مناسبت چهلمین سالروز اعتراض علیه حجاب اجباری

حجاب و پوشش اجباری از واقعیات تلخی است که زنان با آن مبارزه کرده و در برابر آن مقاومت و اعتراضات روزمره وجود داشته و دارد. حجاب به عنوان اهرمی برای جنس دوم نگه داشتن زن و وسیله‌ای در دست طبقات دارا برای ابقا ستم طبقاتی است.

اولین کشمکش بر سر حجاب، دو هفته پس از قیام در ۸ مارس یا ۱۸ اسفند ۵۷ روی داد. درست از آن زمان بود که اعتراض علیه حجاب اجباری، این نماد تبعیض و فرودستی زن، به بخشی از مبارزات روزمره زنان علیه کلیت رژیم اسلامی تبدیل شد و جنبش زنان در ایران به شیوه ای جدید عرض اندام کرد و از آن زمان به یکی از ارکان های محکم برای تغییر وضعیت زنان که با سرنگونی رژیم اسلامی گره می‌‌خورد تبدیل گردید. تحمیل اجباری حجاب اسلامی، تحمیل ستم‌های دیگر در همه‌ی عرصه‌های زندگی بر زنان بود، بنابراین، مسئله حجاب به ویژه در مبارزات جنبش زنان ایران به مسئله ای مهم و به یک جنگ همه روزه ی زنان علیه رژیم اسلامی تبدیل شده است.

در طول نزدیک به 4 دهه زنان در ایران در اشکال مختلف علیه قوانین تبعیض‌آمیز و ارتجاعی که یکی از آن‌ها حجاب است، اعتراض و مبارزه کرده‌اند. اما از دی‌ماه سال 96 همزمان با خیزش سراسری گرسنگان، کارگران و ستمدیدگان، زنان مبارز با حرکت های اعتراضی نوینی که به دختران خیابان انقلاب معروف گردید علیه حجاب اجباری اعتراض کرده و این نماد تبعیض و فرودستی و تحقیر زنان را به نشانه اعتراض به چوب بستند.

حجاب سمبل و اهرم در انقیاد نگه داشتن زنان و یکی از ارکان ایدئولوژیک اسلامیون حاکم است. به هر نسبت اهرم حجاب ضعیف شود، به همان درجه پایه های رژیم سست‌تر می‌شوند. رژیمی که بنیان‌های آن بر اساس آپارتاید جنسیتی و جداسازی دو جنس از هم، شکل گرفته و حجاب وسیله مناسب محفوظ نگه داشتن این سیستم آپارتاید است، معلوم است که هر انسان آگاه، هر کمونیست هوشیار و هر انسان انقلابی را به واکنش وا می‌دارد، و عمل مقابل این سیاست همانی است که زنان مبارز در طول 4 دهه اختناق اسلامی به اشکال گوناگون از خود به نمایش گذارده‌اند.

در آستانه فرا رسیدن روز جهانی زن به فعالین و مبارزینی که این کارزار سه روزه را سازمان داده‌اند درود می‌فرستم و همبستگی خود را با این کارزار اعلام می‌دارم. به امید پیروزی.

آنا محمودی فعال حقوق زنان

۱۷ فوریه ۲۰۱۹