پیام شمسی خرمی به کارزار زنان

با درود و دست مریزاد به شما رفقای دست اندرکار کارزار!

رفقا!

زنان در مقیاس جهانی با پدیده خشونت روبرو هستند. آنچه به عنوان خشونت طبقاتی و جنسیتی علیه زنان اعمال می‌شود، پایه در نظام طبقاتی جامعه دارد، چرا که در یک نظام سرمایه داری و متکی به مردسالاری، تمام اهرم‌های جامعه از جمله مذهب، خرافات، سنت‌های قرون وسطی، قانون و در نهایت دولت دست به دست هم می‌دهند تا پدیده خشونت را طبیعی و ازلی و ابدی جلوه دهند.

آن‌چه مسلم است، چه آن‌جا که سلطه مردان در خانواده نهادینه می‌شود و چه آن‌جا که روابط تولید سرمایه داری، به زن به مثابه کالا نگاه می‌کند، خشونت خانگی، دولتی و اجتماعی تولید و بازتولید می‌شود.

حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی با درآمیختن ایدئولوژی اسلامی و قوانین زن‌ستیز، از این بابت برگ برنده را از بسیاری از کشورهای همپای خود ربوده و در صف مقدم اعمال خشن‌ترین و عریان‌ترین نوع خشونت در تمام ابعاد علیه زنان قرار گرفته است.

اما توده‌های معترض زنان، از همان سال ۵۷، به گستردگی خشونت جاری در جامعه، دست به مبارزه و اعتراض زده و تا همین امروز هم از پا ننشسته‌اند تا جائی که جای پای خود را در تمام جنبش‌های رادیکال اجتماعی تحکیم کرده‌اند و به یک نیروی بالقوه برای پیشروی انقلاب آتی تبدیل شده‌اند.

رفقا و دوستان! درود می‌فرستم به عزم راسخ‌تان در راه انداختن کارزاری که به مناسبت چهلمین سالگرد مبارزات زنان کار و زحمت در ایران، سازمان داده‌اید!

زنده باد اتحاد و همکاری زنان چپ و رادیکال در راه سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی!

شمسی خرمی

۱۸-۰۲-۲۰۱۹