پیام گوهر معمارزاده به کارزار زنان

با درود به شما رفقای گرامی در کارزار زنان علیه خشونت

دستان را به گرمی می‌فشارم

۸ مارس برابر با ۱۷ اسفند ١٣٥٧ چراغی درخشان در مبارزات زنان ایران است که در تاریخ حک شده است. جمهوری اسلامی از بدو به قدرت رسیدنش با سرکوب زنان آغاز به کار کرد. تحمیل حجاب و پوشش اجباری عیان‌ترین نمود نقض آزادی زنان بود.

ارمغان جمهوری اسلامی برای مردم ایران فقر و فلاکت، نابرابری، تهیدستی، تن و جان فروشي، اعتیاد، کارتن‌خوابی و حاشیه نشینی و قتل و شكنجه بوده است.

مبارزات زنان به وسعت جهان زنده هست و ادامه دارد و زنان آزاده ایران در طول ۴۰ سال عمر ننگین جمهوری اسلامی علیه آپارتاید جنسیتی و برای قید اسارت از بردگی و ستم مضاعف مبارزه کرده‌اند. این وضع موجود ریشه در تاریخ طبقات و مذهب و مالکیت دارد.

جمهوری اسلامی توانسته با احکام شرع و قانون مذهبی و مردسالاری این نابرابری قرون وسطایي را بر زنان حاکم کند. اما تنها راه مبارزه برای رهائی کامل از این ستم و نابرابری سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و یک جامعه سوسیالیستی است که ما باید با سازمان‌يابي انسان‌های آزادی‌خوه و برابري طلب با به گره خوردن آن با جنبش‌های کارگری تلاش کنیم.

کارزار برابری و برابری طلبی یک خواست بر حق انسان‌های کمونیست و آزاده است. رفقای عزیز پیشاپیش ٨ مارس و راه انداختن این کارزار را از صميم قلب به شما عزیزان تبریک گفته و برایتان آرزوی موفقیت دارم.

زنده باد آزادی و برابری!

نابود باد جمهوری اسلامی!

گوهر معمارزاده

دانمارك- 22 فوریه 2019