پیام جهان از همراهان کارزار زنان

رفقای گرامی در کارزار زنان

دو هفته‌ای است که در محل واقعی اقامتم نیستم و دسترسی به امکانات اینترنتی هم نداشتم که به همین دلیل پاسخ به سئوال شما تا این لحظه امکان‌پذیر نبوده است.

برادرم یکی از نزدیک‌ترین رفقای زندگیم بیمار است و شاید سخت‌ترین و تلخ‌ترین روزهای زندگیش را می‌گذراند. 
متاسفانه نمی توانم در این اعتراض آگاهانه شرکت نمایم. اما با تمام وجودم به تلاشی که می کنید باور دارم و برای به ثمر رسیدنش و دسترسی به برابری انسان که در رهائی زن از ستم مضاعف معنی و شکل خواهد گرفت  به سهم توانائی و دانشم کوشش می‌کنم.

تلاش شما رفقا را ارج می‌گذارم و پیروزی آن را همگام با شما پیگیری می‌کنم. شاد و سرفراز و پیروز باشید.

جهان

۲۲ فوریه ۲۰۱۹