حمایت هنری منصور علوی از کارزار زنان

«زن علیه خشونت»
رنگ آکریلیک روی بوم، ۷۰×۵۰سانتیمتر، ۲۰۱۹.

به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن. 
تقدیم به «کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان»
منصور علوی – m-alavi.com