پیام کنفرانس زنان شهر برمن/آلمان به کارزار زنان

زنان عزیز ایران،

ما متحدانه در برنامه راهپیمایی ۳ روزه از ۶ تا ۸ مارس ۲۰۱۹، در کنار شما هستیم. در فراخوان‌مان برای راهپیمایی ۸ مارس درشهر برمن، از کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران با این ایده حمایت کرده ایم: «همبستگی را زندگی کردن، برای ما به این مفهوم است: همراه هم مبارزه می‌کنیم برای حقوق، رهایی و آزادی زنان. ما همبستگی جهانی را زندگی می‌کنیم و بخشی از جنبش جهانی زنان هستیم.»

زمانی که شما در هامبورگ، دن‌هاگ و بروکسل در خیابان هستید و یک سیگنال قوی را به نمایش می‌گذارید، ما در برمن راهپیمایی خواهیم کرد و همزمان اطلاعات مربوط به مارش 3 روزه شما را هم منتشر می‌کنیم.

ما از این همکاری فزاینده بسیار خوشنودیم

با آرزوی موفقیت فراوان

کنفرانس زنان شهر برمن

۲۲ فوریه ۲۰۱۹

اصل پیام به زبان آلمانی

Liebe Frauen aus dem Iran,

wir sind solidarisch an eurer Seite beim dreitägigen Marsch vom 6.-8.März 2019. Wir unterstützen eure Kampagne gegen die staatliche, gesellschaftliche und häusliche Gewalt gegen Frauen im Iran, in unserem Aufruf zum 8.März in Bremen heißt es: “Solidarität leben bedeutet für uns: Wir kämpfen gemeinsam für Frauenrechte, Emanzipation und Befreiung. Wir leben internationale Solidarität und sind Teil der Weltfrauenbewegung.”

Während ihr in Hamburg, Den Haag und Brüssel auf der Straße seid und ein starkes Zeichen setzt, werden wir in Bremen demonstrieren und dabei auch über euren dreitätigen Marsch informieren.

Wir freuen uns über die wachsende Zusammenarbeit.

Viel Glück!!!

Stadtfrauenkonferenz Bremen, 22.02.19