پیام کمیته مستقل یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت (واشینگتن‌دی‌سی) به کارزار زنان و اعلام برنامه روز جهانی زن