پیام کمیته مستقل یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت (واشینگتن‌دی‌سی) به کارزار زنان و اعلام برنامه روز جهانی زن

زنان ما در زمینی سخت روییدند، جوانه زدند و بالیدند.

گر من از سرزنش مدعیان اندیشم

                                   شیوه مستی و رندی نرود از پیشم

اولین پیام انسان‌ستیزی جمهوری اسلامی از زبان خمینی در اسفند ماه ۵۷ بر علیه زنان جاری گشت و از آن زمان، زنان ما همواره مورد هجوم وحشیانه قرار گرفتند. ولی آنان از پای ننشستند و در ۱۷ اسفند ۵۷ خود را علیه حجاب اجباری و زن‌ستیزی رژيم سازمان دادند، تظاهرات عظیم روز زن را به وجود آوردند و از آن پس بی‌وقفه مبارزه نمودند. از طریق فوانین زن‌ستیز حقوق آنان پایمال شد. در خانه نگه داشتن زنان در دستور کار قرار گرفت. نه تنها آنان را از قضاوت، بلکه از کلیه مشاغل قانونی و قضایی برکنار کردند و اینان گفتند نه: نمی‌خواییم برده بمانیم. پس به بندشان کشیدند و زندانها را لبریز از مبارزان زن کردند… باز از پای ننشستند.

رژیم از زنان آگاه بیم دارد و سعی بر آن داشت که دانشگاه را از زنان خالی نماید. بیش از ۶۰٪ دانشجویان دانشگاه‌ها را دختران تشکیل می‌دهند. در سیاست و جامعه و هنر به زنان تعرض نمودند ولی زنان با سربلندی در تمامی عرصه‌ها بالیدند.، حجاب را هرگز برنتافتند، همواره خار چشم جمهوری اسلامی گشتند و به اشکال متفاوت مبارزه را ادامه دادند.

دختران مبارز خیابان انقلاب حجاب از سر برکندند و همچون طاهره قره‌العین گفتند نه و همین زنان آزاده بودند که در مقابل سیستم به هر گونه و شکل در خانه و در اجتماع ایستادند و فریاد بر آوردند دیگر بس است: آزادی و برابری بدون قید و شرط بین زن و مرد در کلیه امور خواست اساسی ماست.

ما از کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران و از برگزارکنندگان این کارزار حمایت می‌کنیم و برایتان ارزوی موفقیت داریم و درحمایت از جنبش زنان در ایران و هم صدا با شما ما در روز ۷ مارس در مقابل دفتر رژيم در واشنگتن دی‌سی خواهیم بود تا صدای دختران خیابان انقلاب را به گوش مردم برسانیم.

۲۱ فوریه ۲۰۱۹

کمیته مستقل یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه۶۰واشنگتن دی سی

 #زنده_باد_همبستگی

#تظاهرات_سه_روزه_زنان

We stand with you and the Iranian women in honor of International Womens Day.

We commend your struggle to demand equality and justice in Iran. We stand with those beaten, tortured, raped, imprisoned and executed in the past 40 years. We stand here today, our hearts in our hands, to remember the courageous Iranian women who lost their lives fighting for equality and justice for themselves, and for their daughters, for American daughters, for the daughters of Afghanistan, Turkey, South Africa and beyond. Iranian women’s struggle is our struggle: it belongs to the world and it is unifying our struggle for equality, and we are here to consolidate our unity. We will join KARZAR in the street of Washington DC to demand gender equality, and to defy the gender-apartheidist policies of the Islamic Republic. In solidarity with women in Iran we will be in front of regime office in Washington DC on March 7th, 2019 at 12 pm. Also on March 9th we will have night of reflection, unity, music, and poetry.

Yadman 1988 Massacre in Iran- DC

Feb 21, 2019

#Long _live_International_Solidarity

#Women_s_karzar_3_day_rally

#40_years_women_s_struggle_in_Iran