روزشمار خیزش زنان ایران در زمستان ۵۷ – ۷ اسفند – ۲۶ فوریه ۱۹۷۹

♦آموختن از درس‌های تاریخی ضرورتی است خصوصا برای زنان که ستمی هزاران ساله و به وسعت جهان را تجربه کرده و می‌کنند…

دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۵۷- ۲۶ فوریه ۱۹۷۹

– آیت‌الله خمینی: دادگستری باید از شرع اسلام استفاده کند

آیت‌الله خمینی در دیدار با وکلای دادگستری گفت: «… شما باید دادگستری را دادگستری کنید… دادگستری باید از شرع اسلام استفاده کند..» کیهان، ۸ اسفند ۱۳۵۷

– نخست وزیر شایعه‌ی اختلاف بین دولت و آیت‌الله خمینی را تکذیب کرد

«مهدی بازرگان در مصاحبه‌ای که با یک شبکه‌ی تلویزیونی آمريكا… گفت: هیچ‌گونه اختلاف نظری وجود ندارد و دولت وظایف خود را تحت نظارت شورای انقلاب انجام می‌دهد.» کیهان، ۸ اسفند ۱۳۵۷

– انتشار نشریه‌ی بیداری زن

«نخستین شماره‌ی بیداری زن نشریه‌ی جمعیت بیداری زنان، منتشر شد. سر مقاله‌ی این هفته‌نامه با عنوان انقلاب را پاسداری کنیم. زن در انقلاب ما و تحقیقی در مورد وضع زنان کارگر نیز از سایر نوشته‌های شماره‌ی اول این نشریه است.» کیهان، ۷ اسفند ۱۳۵۷

از کتاب #خیزش_زنان_ایران_در_اسفند_۵۷
به کوشش مهناز متین، ناصر مهاجر