پیام زنان حزب چپ برمن/آلمان به کارزار زنان

زنان عزیز ایران و افغانستان!

ما زنان حزب چپ برمن در فکر و قلبمان با شما هستیم. از راهپیمایی سه روزه شما حمایت کرده و آن را تحسین می‌کنیم.

ما از کمپین مبارزاتی شما در برابر خشونت‌های دولتی، اجتماعی و خانوادگی علیه زنان در ایران حمایت می‌کنیم.

ما برای راهپیمایی پرقدرت شما در هامبورگ، لاهه و بروکسل آرزوی موفقیت‌های فراوان داریم.

ما همچنین در برمن در راهپیمایی خود به شما می‌اندیشیم و کمپین شما را هم معرفی خواهیم کرد.

 

همراه با درود های صمیمانه

25 فوریه 2019

اصل پیام به زبان آلمانی:

Liebe Frauen aus dem Iran, Afghanistan.

Wir, die Frauen AG DIE LINKE Bremen, sind in Gedanken und im Herzen bei euch. Wir unterstützen und bewundern euch bei eurem dreitägigen Marsch.

Wir unterstützen eure Kampagne gegen die staatliche, gesellschaftliche und häusliche Gewalt gegen Frauen im Iran.

Wir wünschen euch viel Erfolg und Stärke bei eurem Marsch in Hamburg, Den Haag und Brüssel. 

Wir werden auch hier in Bremen demonstrieren und dabei an euch denken und über euch berichten!

Herzliche Grüße