ویدیویی کوتاه از فراخوان به راهپیمایی سه روزه‌ی کارزار زنان در مارس ۲۰۱۹

فراخوان به عمل متحد

🔸اگر می‌خواهید حجاب اجباری را به دست زنان لغو کنیم!

🔸اگر می‌خواهید متحد از مبارزه‌ی تعرضی زنان خیابان انقلاب، علیه حجاب اجباری دفاع کنیم!

🔸اگر می‌خواهید آزادی پوشش و حق کنترل بر بدن زن را در عمل به دست آوریم!

🔸اگر می‌خواهید به فقر، بی‌کاری، تن‌فروشی، کارتن‌خوابی، زنانه شدن فقر، فرودستی و فوق استثمار زنان پایان دهیم!

🔸اگر می‌خواهید کلیه‌ی قوانین نابرابر و مجازات‌های اسلامی علیه زنان را در عمل لغو کنیم!

🔸اگر می‌خواهید روابط پدر/ مردسالانه‌ی سرمایه‌داری را در هر شکل و هر جایی در هم شکنیم!

به راهپیمایی سه‌ روزه‌ی کارزار زنان در #آلمان / #هامبورگ (چهارشنبه ۶ مارس) #هلند / #دنهاگ (پنج‌شنبه ۷ مارس) #بلژیک/ #بروکسل (جمعه ۸ مارس) هم‌زمان با چهلمین سالگرد «خیزش پنج‌روزه‌ی زنان در اسفند 1357 ضد حجاب اجباری» بپیوندید!