پیام شبکه زنان استکهلم به کارزار زنان

در حمایت از راهپیمایی سه روزه کارزار مبارزه با خشونت علیه زنان

در چهلمین سال مقاومت زنان درسال ۱۳۵۷ و چهل سال مبارزه زنان علیه رژیم مذهبی و سرمایه‌داری جمهوری اسلامی از سوی «کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران» کارزاری سه روزه برپا می‌شود. روزهای 6 تا 8 مارس در سه کشور اروپایی و در شهرهای هامبورگ و دنهاخ و بروکسل زنان مبارز راه‌پیمایی خواهند کرد.

شبکه زنان از این کارزار پشتیبانی و همه آزادی‌خواهان را به شرکت در آن دعوت می‌کند. باشد که با مبارزات خود ریشه‌های ستم بر زنان را آماج قرار دهیم و سهم خود را در از میان برداشتن هرگونه سلطه بر زنان و ایجاد دنیایی فارغ از سلطه انسان بر انسان ادا نماییم.

لیلا قرائی، مسئول هماهنگی شبکه زنان استکهلم

اعظم قرائی، سخنگوی شبکه زنان استکهلم

بیستم فوریه ۲۰۱۹