پیام فراست صالحی، فعال سیاسی و فعال زنان به کارزار زنان

چهل سال از مقاومت و مبارزه پيگير زنان عليه رژيم زن‌ستيز مذهبى و سرمايه جمهورى اسلامى مي‌گذرد.

زنان در اين مدت فراز و نشيب‌هاى مبارزاتى زيادى را تجربه كرده و دستاوردهايى داشته‌اند و رژيم را در بسيارى موارد به عقب‌نشينى وادار كرده‌اند.

جنبش زنان ايران و از جمله كارزار زنان مي‌تواند و بايد سنگر محكم در ادامه مبارزه براى احقاق حقوق برابرى‌طلبى زنان در ايران باشد. آزادى زن در گرو پيشبرد يك مبارزه پيگير و همه جانبه طبقاتى ميسر خواهد شد و بى‌گمان كارزار زنان در اين امر انقلابى پيروز مي‌گردد.

امسال در گرامي‌داشت روز جهانى زن كارزار زنان راهپيمايى سه‌روزه‌اى را در سه كشور اروپايى تدارك ديده، تا صداى اعتراض زنان عليه قانون ضد زن را به گوش تمام جهانيان برساند و بار ديگر و در اين روز اتحاد و همبستگى زنان را در سراسر جهان بهم پيوند زند. دوستان مبارزه و حركت انقلابى شما را تبريك گفته و قابل پشتيبانى و تقدير مي‌دانم.

پيروزى از ان ماست رفقا

موفق باشيد

فراست صالحى

فعال سياسى و فعال در عرصه زنان 

استكلهم

۲۸ فوریه ۲۰۱۹